Vítejte na stránkách Letiště Hradec Králové

Rádi bychom Vás jménem provozovatele Letiště Hradec Králové uvítali na těchto stránkách, které se tímto stávají oficiálním informačním zdrojem o hradeckém letišti. V brzké době dojde k rozšíření informačního obsahu o další rubriky a články. Budeme proto rádi, pokud na naše stránky v budoucnu opětovně znovu zavítáte.

Aktuality

21.09.2016
Vážení uživatelé, od dnešního dne 22.9.2016 je již funkční nová brána na vjezdu do neveřejné části letiště LKHK č. 10. Při vjezdu využijte stávajících čipových karet pro otevírání brány. Při výjezdu je otevírání této brány zabezpečeno automaticky najetím do smyčky umístěné cca 2 m před branou. Pro vstup pro pěší využijte turniket taktéž s využitím čipové karty. Výstup pro pěší umožněn turniketem automaticky.
19.09.2016
PRO AUTOŠKOLY - Dne 24.9. od 07:00 do 15:00 a dále ve dnech od 09.10. do 22.10.2016 není možný výcvik na staré dráze.
06.09.2016
Vážení uživatelé, dne 6.9.2016 začaly práce na vstupním místě do areálu neveřejné části letiště (brána č.10). Tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Očekávaný termín dokončení - konec září 2016.
26.08.2016
NÁCVIKY ZRUŠENY V rámci nácviku na CIAF 2016 bude dne 29.8.2016 v době mezi 11:00-13:00 aktivován Vyhrazený prostor. Prostor bude vyhrazen v rozsahu od vztažného bodu letiště LKHK o poloměru 5 NM a výškově od GND do FL 95. prostor bude uvolněn ihned po nácviku. Náhradní termín v plném rozsahu je 29.8.2016. NOTAM byl vydán 26.8.20126.
16.08.2016
PŘEZNAČENÍ RWY Vážení uživatelé,v souvislosti s plánovanou změnou značení dráhového systému na Letišti Hradec Králové, která nabývá účinnosti dnem 18. 08. 2016, Vás opětovně informujeme o harmonogramu prací a s tím souvisejícím omezením na LKHK. Středa 17. 08. 2016 Uzavření betonové RWY 16L/34R od 04:00LOC do 23:59 LOC. V rámci přeznačení RWY a příkazových znaků, budou provedeny údržbové práce na RWY (zejména oprava spár), které nebylo možné v předchozích měsících provést z důvodu intenzivní letové činnosti. V tento den bude v provozu pouze travnatá RWY 16R/34L. Čtvrtek 18. 08. 2016 V čase od 07:00-12:00 LOC bude provedeno přeznačení travnaté RWY 16R/34L. V souvislosti s pohybem pracovníků v předpolí travnaté RWY, Vás žádáme o zvýšenou pozornost a respektování pokynů D AFIS. Časový harmonogram může být změněn v případě nepřízně počasí. O změnách Vás budeme obratem informovat. Dbejte pokynů D AFIS. Zároveň připomínáme, že nové značení dráhového systému na LKHK bude následující: Stávající betonová RWY 16L/34R bude přeznačena na 15L/33R. Stávající travnatá RWY 16R/34L bude přeznačena na 15R/33L. Důvodem je změna magnetické deklinace.