Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Vítejte na stránkách Letiště Hradec Králové

Rádi bychom Vás jménem provozovatele Letiště Hradec Králové uvítali na těchto stránkách, které se tímto stávají oficiálním informačním zdrojem o hradeckém letišti. V brzké době dojde k rozšíření informačního obsahu o další rubriky a články. Budeme proto rádi, pokud na naše stránky v budoucnu opětovně znovu zavítáte.

Aktuality

04.12.2018
Vážení uživatelé, dne 4.12.2018 v 14:15 LOC byla závada na záložním zdroji pro světlotechniku odstraněna.
03.12.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 01.12.2018 do 31.12.2018.
30.11.2018
Vážení uživatelé, z důvodu závady na záložním zdroji nejsme až do odvolání schopni zabezpečit noční provoz. NOTAM byl vydán. Děkujeme za pochopení.
27.11.2018
Dne 10.12.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
21.11.2018
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, dovolujeme si Vás informovat, že dnem 21.11.2018 (středa) bude vydán aktualizovaný Letištní a Dopravní řád letiště Hrade Králové, do kterého byly provedeny následující důležité změny: 1. Byl proveden soulad Letištního řádu LKHK s rozhodnutím Rady města Hradec Králové číslo RM/2018/67, které se týká činnosti vrtulníků v ATZ LKHK (článek 1.27). Původní znění se vztahovalo pouze na činnost vrtulníků na okruzích, což nebylo v souladu s uvedeným rozhodnutím. Správné znění se vztahuje na celé ATZ LKHK. 2. Na základě požadavku předpisu L11 dod. N, který vyžaduje, aby provoz osob a vozidel na provozních plochách letiště byl koordinován dispečerem AFIS, bylo jako opatření zavedeno, že v případě rozsvícení návěstidel na pojezdových drahách (noční provoz, přízemní dohlednost 800m a níže), bude před vstupem vozidel a osob na provozní plochy letiště vyžadováno povolení od dispečera AFIS. Podrobně viz. Dopravní řád článek 4.2. Aktualizované dokumenty zasíláme v příloze a zároveň budou dostupné na webu www.lshk.cz. Veškeré změny v dokumentaci jsou označeny svislými čarami. Děkujeme za respektování uvedených pravidel.
15.11.2018
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ byla vložena dokumentace: 1) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka nového osobního automobilu na operativní leasing“ 2) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka haly pro hasiče“ 3) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka zahradní sekačky“ Upozornění: Soubory v sekci „Výběrová a poptávková řízení“ s názvy Krycí list..., Čestné prohlášení...a Návrh SoD jsou přepisovatelné (Word), ikony PDF jsou zde přiřazeny nesprávně.
12.11.2018
UPOZORNĚNÍ! Na letišti LKHK bylo rozmístěno svislé dopravní značení "STOP" před vstupem vozidel a letounů na TWY A a TWY B. Při nerespektování uvedeného značení bude okamžitě odebráno vjezdové povolení pro vjezd do neveřejné části letiště.
09.11.2018
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na dodávku pelet.