Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Přehled aktualit

02.09.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena ornitologická zpráva na období od 01.09.2019 do 30.09.2019.
28.08.2019
Dne 4.9.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
05.08.2019
Brána č.26 (správčická brána) opět v provozu.
04.08.2019
Vážení uživatelé, brána č.26n (správčická brána) je mimo provoz.
02.08.2019
Ornitologická výstraha! V areálu probíhá sekání všech travnatých ploch. S tím bude souviset zvýšená aktivita zvěře v okolí letiště a vyhánění zvěře pomocí loveckých psů. Nejvyšší aktivita ptáků bude po dosekání a zvláště při změně počasí. Budou se zde vyskytovat ptáci ve větších hejnech a to převážně špačci, racci, vrány, holubi, kteří se mohou shromažďovat na posekaných plochách, kde budou sbírat potravu. Bude zde i zvýšená aktivita dravců jako je poštolka, káně, motáci, kteří zde budou sbírat a lovit potravu. Při sekání dochází i k vyšší aktivitě zajíců, kteří se budou pohybovat i po zpevněných plochách. Vyskytuje se zde i 1 kus srnčí zvěře, který díky rušení může také zkomplikovat letecký provoz. Tato výstraha je platná do sklizení sekaných ploch. Žádáme všechny uživatele letiště a to i na pozemních komunikacích o zvýšenou opatrnost.
02.08.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena ornitologická zpráva na období od 01.08.2019 do 31.08.2019.
30.07.2019
Vážení uživatelé, dnem 29.7.2019 byla zahájena rekonstrukce hangáru č.73 firmy TL-Ultralight. Žádáme tímto uživatele letiště LKHK, aby při pojíždění a parkování letadly respektovali červeně vyznačenou pracovní plochu. Současně žádáme uživatele, aby v průběhu rekonstrukce hangáru nevyužívali parkoviště v jeho okolí. Zároveň Vás také upozorňujeme, že z důvodů nutných oprav bude dne 1. a 2.8.2019 od 02:00UTC do 06:00UTC uzavřena RWY 15L/33R pro veškerý provoz. Společnost LSHK a.s. tím reaguje na nálezy z prohlídky letiště ze dne 29.7.2019. Děkujeme za pochopení.
22.07.2019
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, dovolujeme si Vás informovat, že dnem 18.7.2019 došlo ke změně údajů ve VFR příručce ČR. Byla změněna část týkající se čerpání PHM na letišti, možného servisu letadel a část Místní letový provoz. Změny jsou implementovány také v Letištním řádu letiště Hrade Králové, který byl aktualizován ke stejnému datu. Aktualizovaný řád je dostupný na webu www.lshk.cz. Veškeré změny v dokumentaci jsou označeny svislými čarami. Děkujeme za respektování uvedených pravidel.
15.07.2019
Dne 25.7.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
09.07.2019
Vážení uživatelé,na posledním setkání uživatelů dne 25.6.2019 jste byli seznámeni s tím, že 11.07.2019 (od 06:00 do 11:00 LOC) bude uzavřena RWY 15L/33R z důvodu údržby světel a nebude poskytována služba AFIS v této době. Tímto Vám tuto skutečnost připomínáme. Příslušné NOTAMY byly vydány.
01.07.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.07.2019 do 31.07.2019.
19.06.2019
Vážení uživatelé, z důvodu závady na světlotechnice nejsme v současné době schopni zabezpečit jednorázové přílety a odlety v noci. Na odstranění závady intenzivně pracujeme. O dalším průběhu oprav vás budeme informovat.
12.06.2019
Dne 15.6.2019 vrámci akce OPEN SKIES FOR HANDICAPPED (OSH 2019). Během této doby budou probíhat na letišti vyhlídkové lety pro postižené, a to s letouny CASA C-295, L-410 a An-2. Letouny budou mezi jednotlivými lety parkovat na křížení TWY B a TWY E. Dbejte důsledně pokynů dispečera AFIS, který bude při příletech a odletech tyto letouny upřednostňovat.
01.06.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.06.2019 do 30.06.2019.
31.05.2019
Dne 5.6.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
31.05.2019
31.5.2019 od 6h hodin probíhá sekání všech travnatých ploch. S tím bude souviset vysoká aktivita zvěře v okolí letiště a vyhánění zvěře pomocí loveckých psů. Nejvyšší aktivita ptáků bude po dosekání a po sběru posekané trávy. Budou se zde vyskytovat ptáci ve větších hejnech a to převážně špačci, racci, vrány, holubi, kteří se budou shromažďovat na posekaných plochách, kde budou sbírat potravu. Bude zde i zvýšená aktivita dravců jako je poštolka, káně, motáci, kteří zde budou sbírat a lovit potravu. Při sekání dochází i k vyšší aktivitě zajíců, kteří se budou pohybovat i po zpevněných plochách. Vyskytuje se zde i 1 kus srnčí zvěře, který díky rušení může také zkomplikovat letecký provoz. Tato výstraha je platná do sklizení sekaných ploch. Žádáme všechny uživatele letiště a to i na pozemních komunikacích o zvýšenou opatrnost.
17.05.2019
Z důvodu konání akce Helicopter Show 2019 je změněna provozní doba letiště dne 18.5.2019 (sobota) od 08:00 LOC do 20:00 LOC. Přílety diváků v době od 08:00 - 11:00 LOC, odlety po ukončení programu cca 16:00 LOC. Po dobu ukázek odlety možné pouze po koordinaci s D AFIS.
06.05.2019
Dne 23.5.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
01.05.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.05.2019 do 31.05.2019.
25.04.2019
Vážení uživatelé, z důvodu plánované odstávky elektrické energie v areálu letiště Hradec Králové dne 1.5.2019 od 7:30 do 16:00 LOC, nebude poskytována hasičská záchranná služba (HZS) letiště a služba AFIS. Služby nebudeme poskytovat v době od 09:00 do 16:45 LOC. Omezení služeb bude publikováno NOTAMem. Vzhledem k tomu, že nebude poskytována služba HZS, je nutné, aby si uživatelé tuto službu zabezpečili dle L14 hl.9 a Přílohy 1. Upozorňujeme uživatele, že v čase, kdy není na letišti publikována služba AFIS, jsou uživatelé povinni dodržovat ustanovení předpisu L 11, Dodatek N, čl.1.3.1 (AFIS musí být poskytována v publikované provozní době letiště. Mimo publikovanou provozní dobu musí být poskytována vždy za následujících okolností: a) probíhá-li na letišti letový výcvik pro získání průkazu způsobilosti; b) jsou-li na letišti prováděny výsadky; c) jsou-li na letišti prováděny vzlety pomocí navijáku; d) při provádění letecké činnosti v noci; e) probíhá-li na letišti současně místní činnost více než dvou letadel, přičemž aero vlek je považován v této souvislosti za jedno letadlo; a f) je-li na letišti pořádáno letecké veřejné vystoupení nebo letecká soutěž). Pro vstup a výstup z neveřejné části letiště bude otevřena brána č.10.
24.04.2019
Vážení uživatelé, z důvodu přípravy Helicopter Show 2019 bude od 24.4.2019, 08:00 LOC do 25.4.2019, 20:00 LOC uzavřena pro letový provoz TWY B mezi TWY A a TWY C.NOTAM bude vydán.
15.04.2019
!!!Upozorňujeme uživatele, kteří si doposud nevyzvedli vjezdová povolení 2019 a letištní identifikační průkazy, aby tak neprodleně učinili!!!
12.04.2019
Vážení uživatelé, z důvodu přípravy Helicopter Show 2019 bude dne 15.4.2019 v provozní době letiště uzavřena pro letový provoz TWY B mezi TWY A a TWY C.
08.04.2019
Dne 18.4.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
01.04.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.04.2019 do 16.04.2019.
01.03.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.03.2019 do 31.03.2019.
01.02.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 01.02.2019 do 28.02.2019.
29.01.2019
Vážení uživatelé, z důvodu provádění profylaxe na LPZ (letecká pozemní zařízení), nebude poskytována služba AFIS ve dnech 30.01.2019 a 01.02.2019 v časech vždy od 07:00 do 09:00 UTC. Děkujeme za pochopení.
21.01.2019
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ byla vložena aktualizovaná zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu - „Auto pro zimní údržbu letiště".
14.01.2019
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ byla vložena dokumentace: 1) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka zahradního traktoru - sekačky“ 2) pro zakázku malého rozsahu - „Auto pro zimní údržbu - použité vozidlo“ Upozornění: Soubory v sekci „Výběrová a poptávková řízení“ s názvy Krycí list..., Čestné prohlášení...a Návrh SoD jsou přepisovatelné (Word), ikony PDF jsou zde přiřazeny nesprávně.
02.01.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období na období od 1.1.2019 do 31.1.2019.
20.12.2018
UPOZORNĚNÍ. Ve dnech 24.12.,25.12.,26.12.,31.12.2018 a 1.1.2019 se služba AFIS NEPOSKYTUJE!
14.12.2018
PF 2019
11.12.2018
Vážení uživatelé, z důvodu profylaxe na radiostanicích nebude dne 12.12.2018 od 8:00 do 11:00LOC poskytována služba AFIS. Zároveň upozorňujeme, že 12.12.2018 bude probíhat ve veřejné a neveřejné části letiště redukční odstřel zvěře. Děkujeme za pochopení.
04.12.2018
Vážení uživatelé, dne 4.12.2018 v 14:15 LOC byla závada na záložním zdroji pro světlotechniku odstraněna.
03.12.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 01.12.2018 do 31.12.2018.
30.11.2018
Vážení uživatelé, z důvodu závady na záložním zdroji nejsme až do odvolání schopni zabezpečit noční provoz. NOTAM byl vydán. Děkujeme za pochopení.
27.11.2018
Dne 10.12.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
21.11.2018
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, dovolujeme si Vás informovat, že dnem 21.11.2018 (středa) bude vydán aktualizovaný Letištní a Dopravní řád letiště Hrade Králové, do kterého byly provedeny následující důležité změny: 1. Byl proveden soulad Letištního řádu LKHK s rozhodnutím Rady města Hradec Králové číslo RM/2018/67, které se týká činnosti vrtulníků v ATZ LKHK (článek 1.27). Původní znění se vztahovalo pouze na činnost vrtulníků na okruzích, což nebylo v souladu s uvedeným rozhodnutím. Správné znění se vztahuje na celé ATZ LKHK. 2. Na základě požadavku předpisu L11 dod. N, který vyžaduje, aby provoz osob a vozidel na provozních plochách letiště byl koordinován dispečerem AFIS, bylo jako opatření zavedeno, že v případě rozsvícení návěstidel na pojezdových drahách (noční provoz, přízemní dohlednost 800m a níže), bude před vstupem vozidel a osob na provozní plochy letiště vyžadováno povolení od dispečera AFIS. Podrobně viz. Dopravní řád článek 4.2. Aktualizované dokumenty zasíláme v příloze a zároveň budou dostupné na webu www.lshk.cz. Veškeré změny v dokumentaci jsou označeny svislými čarami. Děkujeme za respektování uvedených pravidel.
15.11.2018
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ byla vložena dokumentace: 1) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka nového osobního automobilu na operativní leasing“ 2) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka haly pro hasiče“ 3) pro zakázku malého rozsahu - „Dodávka zahradní sekačky“ Upozornění: Soubory v sekci „Výběrová a poptávková řízení“ s názvy Krycí list..., Čestné prohlášení...a Návrh SoD jsou přepisovatelné (Word), ikony PDF jsou zde přiřazeny nesprávně.
12.11.2018
UPOZORNĚNÍ! Na letišti LKHK bylo rozmístěno svislé dopravní značení "STOP" před vstupem vozidel a letounů na TWY A a TWY B. Při nerespektování uvedeného značení bude okamžitě odebráno vjezdové povolení pro vjezd do neveřejné části letiště.
09.11.2018
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na dodávku pelet.
07.11.2018
Vážení uživatelé, omlouváme se za dočasný výpadek aktuálních dat z meteostanice na našich stránkách. Problém nevznikl na naší straně a v současné době se pracuje na jeho odstranění. Děkujeme za pochopení.
07.11.2018
UPOZORNĚNÍ: Na letišti LKHK bylo rozmístěno svislé dopravní značení "STOP" před vstupem vozidel a letounů na TWY A a TWY B. Při nerespektování uvedeného značení bude okamžitě odebráno vjezdové povolení pro vjezd do neveřejné části letiště.
05.11.2018
Dne 23.11.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
30.10.2018
Mimořádná ornitologická výstraha! Ve vnitřním ochranném pásmu letiště je vysoká aktivita holubů, dbejte prosím na zvýšenou pozornost při startu a přistání, hrozí zde vysoké nebezpečí střetu. O aktuální situaci Vás budeme průběžně informovat. Bližší informace na tel. 775647044. K. Nejman
29.10.2018
Vážení uživatelé, dne 31.10.2018 (středa) dojde k přerušení dodávky elektrické energie v celém areálu letiště LKHK. Plánovaná odstávka je od 7,30 do 18,30 hod. Služba AFIS bude poskytována během provozní doby bez omezení, požadavek na noční létání bude zabezpečen pouze v případě obnovení dodávky elektrické energie z rozvodné sítě letiště. Upozorňujeme, že v době odstávky nebude v provozu benzinová stanice TWIN TRANS a rovněž brány č. 11, 13 a 26. Brána č. 10 bude po celou dobu otevřena a zabezpečena ostrahou letiště. Personál společnosti Letecké služby bude na budově č. 69 v omezeném režimu. V naléhavých případech kontaktujte službu handling na tel.: 731 658 193 popř. ostrahu Bartoň a Partner tel.: 732 581 842.
23.10.2018
Dne 02.11.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
04.10.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 01.10.2018 do 31.10.2018
02.10.2018
Dne 16.10.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
18.09.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 15.9.2018 do 1.10.2018
12.09.2018
Dne 20.09.2018 ve 13:00 na budově č.69 proběhne setkání s uživateli. Program budou zahrnovat zejména informace k provozu vrtulníků, další body budou upřesněny.
06.09.2018
Dne 18.9.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
04.09.2018
INFORMACE O UZAVÍRKÁCH - Vážení uživatelé, v současně době je z důvodu závady na světlotechnice uzavřena pro noční provoz TWY A mezi APP GA a TWY C, TWY C a celá TWY B. Na odstranění závady pracujeme. V sobotu 8.9.2018 bude z důvodu spárování odtokových žlabů otevřena vždy jenom jedna polovina RWY 15L/33R. Od 5:00 UTC do 12:00 UTC bude uzavřena jižní polovina a od 12:00 UTC do 18:00 UTC severní polovina RWY. Od pondělí 10.9.2018 budeme pokračovat ve spárování prvních 400 metrů RWY 33R.
01.09.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 1.9.2018 do 15.9.2018.
13.08.2018
POZOR! Od 15.8.2018 04:00 UTC do 22.8.2018 22:00 UTC bude z důvodu oprav odtokových žlabů zcela uzavřena RWY 15L/33R. Nebude možné krátkodobě otvírání RWY! Pokud budou opravy ukončeny dříve, včas Vás o tom budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
06.08.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva na období od 1.8.2018 do 31.8.2018.
31.07.2018
Dne 09.08.2018 ve 14:00 proběhne setkání s uživateli. Program budou zahrnovat především informace k akcím, které se na letišti uskuteční, další body budou upřesněny.
13.07.2018
Vážení uživatelé, z důvodu závady na kamerovém systému budou dočasně mimo provoz kamery, prezentující svůj výnos na našich webových stránkách http://www.lshk.cz/cs/webkamera-lkhk/ . Za vzniklé potíže se omlouváme. Systém bude zprovozněn začátkem příštího týdne.
12.07.2018
Vážení uživatelé, ve 13:20 LOC bylo zrušeno omezení na obou RWY. Prosíme o zvýšenou pozornost na TWY B mezi APP M2 a TWY G kde probíhají dokončovací práce.
04.07.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 01.07.2018 do 31.07.2018.
28.06.2018
Dne 12.07.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
22.06.2018
Vážení uživatelé, dne 16.06.2018 byly v prostoru letiště nalezeny mobilní telefon značky UMI a power banka Axagon S10. Přístroje jsou uloženy u manažera bezpečnosti LSHK pana Ing. Tomáš Kvítka.
19.06.2018
Vážení uživatelé, porucha napájení světelné soustavy byla odstraněna a od 19.06.2018 jsou pohybové plochy pro noční lety již bez omezení.
18.06.2018
Vážení uživatelé, z důvodu poruchy napájení světelné soustavy je od 18.06.2018 do odvolání umožněn noční provoz pouze po TWY A (vstup na RWY33 a výstup), mezi APRON S a prahem RWY 33. Na odstranění závady intenzivně pracujeme. Sledujte zprávy NOTAM a dbejte pokynů dispečera AFIS.
06.06.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 1.6.2018 do 30.6.2018.
01.06.2018
UPOZORNĚNÍ: Vážení uživatelé, upozorňujeme, že neveřejná i veřejná část letiště Hradec Králové jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem.
31.05.2018
Ornitologická výstraha na den 31.05.2018: Dne 30.5.2017 byly sekány zbylé plochy v severní části mezi pojezdovou a startovací drahou. 31.05.2018 v ranních hodinách dojde na letišti k sekání zbylých travnatých ploch. Jedná se o severní předpolí . V důsledku této činnosti budeme opět se psy vyhánět z travnaté plochy zvěř loveckými psy. Žádáme uživatelé letiště o zvýšenou ostražitost a opatrnost, aby nedošlo ke kolizi s vyhnanou zvěří, případně s loveckými psy. Celá akce bude koordinována s dispečerem letového provozu. V důsledku sekání bude na letišti zvýšená aktivita zvěře, převážně ptáků. Mezi ptáky ohrožující letecký provoz po sekání ploch budou převážně dravci, špačci, racci, vrány a holubi. Dbejte v tomto období prosím na zvýšenou pozornost.
28.05.2018
Ornitologická výstraha: Dnes 28.05.2018 od 7:00 hod. dojde na letišti k sekání travnatých ploch. Jedná se o zbylé travnaté plochy mezi pojezdovou a přistávací dráhou. V důsledku této činosti budeme se psy vyhánět z travnaté plochy zvěř loveckými psy. Žádáme uživatelé letiště o zvýšenou ostražitost a opatrnost, aby nedošlo ke kolizi s vyhnanou zvěří, případně s loveckými psy. Celá akce bude koordinována s dispečerem letového provozu. V důsledku sekání bude na letišti zvýšená aktivita zvěře, převážně ptáků. Mezi ptáky ohrožující letecký provoz po sekání ploch budou převážně dravci, špačci, racci, vrány a holubi. Dbejte v tomto období prosím na zvýšenou pozornost.
22.05.2018
Dne 05.06.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
09.05.2018
Vážení uživatelé, ve dnech 11.5. až 12.5.2018 se bude na letišti Hradec Králové konat Helicopter Show 2018. Z tohoto důvodu dojde od 10.5. ke změně NČ letiště a pro letový provoz bude uzavřen APP GA a TWY A mezi APP M2 a APP GA.
09.05.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 1.5.2018 do 31.5.2018.
03.05.2018
Vážení uživatelé, počínaje dnem 03.05.2018 opět poskytujeme asistenci u čerpání paliva na čerpací stanici Twintrans (nikoliv samotné čerpání).
17.04.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 15.4.2018 do 30.4.2018.
16.04.2018
Dne 26.04.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
09.04.2018
Dne 24.04.2018 ve 13:30 proběhne setkání s uživateli. Konkrétní program bude upřesněn.
03.04.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 1.4.2018 do 15.4.2018.
28.03.2018
Vážení uživatelé, dnem 29.3.2018 vstupuje v platnost aktuální verze VFR příručky, ve které jsou změny týkající se letiště LKHK. V souladu s tím vstupuje v platnost také nový Letištní řád, který je na www.lshk.cz.
19.03.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 17.3.2018 do 31.3.2018.
19.03.2018
Vážení uživatelé, dnes, 19.3.2018 přibližně v čase 13:00 – 15:00 LOC budou probíhat výcvikové okruhy letounu Pilatus PC-12 reg. G-PKHA. Žádáme Vás tímto, aby jste si svůj letový program přizpůsobili této okolnosti a prosím, dbejte pokynů D AFIS.
06.03.2018
Dne 21.03.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!
06.03.2018
Doklad o ověření spolehlivosti vydává Úřad pro civilní letectví Praha, na základě žádosti - viz.: http://www.caa.cz/formulare/zadost-o-overeni-spolehlivosti
05.03.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 1.3.2018 do 16.3.2018.
31.01.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 1.2.2018 do 28.2.2018.
30.01.2018
Vážení uživatelé, dne 31.1.2018 v čase 14:00-15:00 LOC a 2.2.2018 v čase 08:00-09:00 LOC bude létat výcvikové okruhy C 525, OK-DSJ společnosti DSA. Žádáme Vás tímto, aby jste si svůj letový program přizpůsobili této okolnosti.Děkujeme za pochopení.
29.01.2018
Vážení uživatelé, z důvodu profylaktické kontroly na nahrávacím zařízení DAZ 4 dne 1.2.2018 v čase 08:00 až 10:00 LOC nebude poskytována služba AFIS. Děkujeme za pochopení.
23.01.2018
Dne 22.02.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
04.01.2018
Dne 16.1.2018 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
03.01.2018
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 3.1.2018 – 31.1.2018.
20.12.2017
UPOZORNĚNÍ. Ve dnech 24.12.,25.12.,26.12.,31.12.2017 a 1.1.2018 se služba AFIS NEPOSKYTUJE! Ve dnech 23.12. a 30.12.2017 se služba AFIS poskytuje od 08:00 do 12:00 UTC.
20.12.2017
Dle závěrů LBV LKHK konaného dne 15.12.2017 budou akceptována platná vjezdová povolení z roku 2017 do 31.1.2018. Tímto upozorňujeme uživatele, aby si včas podali žádost o nové VP. Formuláře ke stažení na www.lshk.cz.
18.12.2017
Vážení uživatelé, 18.12.2017 od 8:00 LOC je RWY 15L/33R uzavřena z důvodu zledovatělého povrchu. Byl vydán NOTAM. Upozorňujeme, že všechny pohybové plochy jsou pod slabou vrstvou sněhu pokryty ledem. Doporučujeme při pojíždění i jízdě autem maximální opatrnost.
11.12.2017
Vážení uživatelé,v souvislosti s profilaktickou kontrolou radiostanic na stanovišti AFIS LKHK, nebude ve středu 13.12.2017 v čase od 08:00 do 10:00 hod LOC poskytována služba AFIS. Uvedený čas může být upraven v závislosti na postupu prací. Na uvedené omezené bude vydána zpráva NOTAM. Současně Vás žádáme o respektování ustanovení předpisu L11 dod. N, čl.1.3. - činnosti, které mohou být prováděny za přítomnosti služby AFIS.
08.12.2017
PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ Z důvodu pokračování výstavby PAPI na RWY 15L. RWY 15L/33R ZKRÁCENA – THR RWY 15L POSUNUT O 710M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15L. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 1690M, TODA 1720M. RWY 15R/33L ZKRÁCENA – THR RWY 15R POSUNUT O 140M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15R. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 660M, TODA 690M. TWY B CLSD BTW TWY D RWY 15L AND TWY D CLSD. Pro noční provoz pouze dráha 33R. Dbejte pokynů AFIS
06.12.2017
Vážení uživatelé,v souvislosti s výstavbou systému PAPI 15 a nutností úprav technického vybavení na stanovišti AFIS LKHK, nebude v pondělí 11.12.2017 v čase od 09:00 do 13:00 hod LOC poskytována služba AFIS. Uvedený čas může být upraven v závislosti na postupu prací. Na uvedené omezené bude vydána zpráva NOTAM. Současně Vás žádáme o respektování ustanovení předpisu L11 dod. N, čl.1.3. - činnosti, které mohou být prováděny za přítomnosti služby AFIS.
04.12.2017
Dne 11.12.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
04.12.2017
Vážení uživatelé, dne 07.12.2017 bude probíhat na LKHK redukční odstřel drobné zvěře. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a pokynů dispečera AFIS.
04.12.2017
Vážení uživatelé, do sekce "Oprávnění, certifikát ISO 9001", byl vložen nový certifikát ISO 9001:2016.
04.12.2017
Vážení uživatelé, do sekce "Oprávnění, certifikát ISO 9001", byl vložen nový dokument - "Souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na LKHK".
27.11.2017
Z důvodu pokračování výstavby PAPI na RWY 15L. RWY 15L/33R ZKRÁCENA – THR RWY 15L POSUNUT O 710M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15L. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 1690M, TODA 1720M. RWY 15R/33L ZKRÁCENA – THR RWY 15R POSUNUT O 140M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15R. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 660M, TODA 690M. TWY B CLSD BTW TWY D RWY 15L AND TWY D CLSD. Dbejte pokynů AFIS
20.11.2017
Výběrové řízení ETD (SFDI)
15.11.2017
Vážení uživatelé, připomínáme, že v pondělí 20.11.2017 od 14:00 hod se uskuteční setkání s uživateli LKHK, tentokrát na budově č.69 (kanceláře Leteckých služeb). Program setkání: 1. Události z provozu na LKHK. 2. Regulované lety. 3. Změny v předpisech L2, L3,L6 a L14 a dopady na LKHK. 4. Koordinační dohody pro rok 2018. 5. Info manažera bezpečnosti-security LKHK. 6. Zimní údržba LKHK. 7. Hluková problematika LKHK. 8. Provoz během vánočních svátků.
10.11.2017
Vážení uživatelé, dne 20.11.2017 od 14:00 hod. se uskuteční setkání s uživateli letiště Hradec Králové. Tentokrát se bude konat na budově č.69 - Kanceláře Leteckých služeb a.s. Program setkání bude upřesněn.
09.11.2017
Oznamujeme, že byla ukončena výběrová řízení na opravu asfaltového povrchu TWY "A" a na výstavbu hangáru na letišti Hradec Králové (LKHK).
06.11.2017
Dne 20.11.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
03.11.2017
Vážení uživatelé, od 03.11.2017 budou moci využívat čerpací stanici Twin Trans na LKHK pouze držitelé karet společnosti Twin Trans. Do odvolání nebude poskytována asistence ze strany Leteckých služeb Hradec Králové, a.s.
24.10.2017
Z DŮVODU VÝSTAVBY PAPI NA RWY 15L. RWY 15L/33R ZKRÁCENA – THR RWY 15L POSUNUT O 710M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15L. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 1690M, TODA 1720M. RWY 15R/33L ZKRÁCENA – THR RWY 15R POSUNUT O 140M. DENNÍ ZNAČENÍ THR RWY 15R. VYHLÁŠENÉ DÉLKY: TORA/ASDA/LDA 660M, TODA 690M. TWY B CLSD BTW TWY D RWY 15L AND TWY D CLSD. Dbejte pokynů AFIS
23.10.2017
Dne 30.10.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
16.10.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 16.10.2017 -10.11.2017.
16.10.2017
Vážení uživatelé, v úterý 17.10.2017 mezi 07:00-08:00 hod LOC budou RWY 15L/33R a 15R/33L uzavřeny z důvodu geodetických prací na obou RWY a v jejich blízkosti. Mezi 8-10 hod LOC budou probíhat geodetické práce v prostoru TWY C a APN M2 (velká stojánka). Od 08:00 LOC do 18:30 LOC bude RWY 15L/33R zkrácena o 400 metrů od severu na úroveň TWY D. Věnujte, prosím, pozornost pokynům dispečera AFIS.
12.10.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ byla vložena zadání výběrových řízení na: 1) nákup zařízení pro stopovou detekci výbušnin 2) nákup prostředků pro monitoring jednotlivých prostor letiště – noktovizorů (2ks) 3) nákup prostředku pro monitoring jednotlivých prostor letiště - termovize (termokamera)
10.10.2017
Měření hladin akustického tlaku v okolí letiště Hradec Králové naleznete v sekci "Ostatní".
09.10.2017
Vážení uživatelé, v úterý 10.10.2017 proběhne kalibrační měření koeficientu tření RWY 15L/33R (beton). V průběhu dne může dojít ke krátkodobému omezení provozu na RWY 15L/33R. Dbejte, prosím, pokynů dispečera AFIS.
26.09.2017
Vážení uživatelé,ve středu dne 27.09.2017 bude v čase od 08:00 do 10:00hod LOC uzavřena RWY 15R/33L (tráva) z důvody její rekultivace. Na uvedené omezení bude vydána zpráva NOTAM. Dbejte, prosím, pokynů stanoviště AFIS.
25.09.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 25.9.2017 – 10.10.2017.
19.09.2017
Vážení uživatelé,v pátek 22.09.2017 bude v čase od 9 do 11 hod LOC uzavřena RWY 15R/33L (tráva) z důvody její údržby. Na uvedené omezení bude vydána zpráva NOTAM. Dbejte, prosím, pokynů stanoviště AFIS.
12.09.2017
Dne 25.9.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
11.09.2017
Vážení uživatelé, ve čtvrtek 14.09.2017 bude uzavřena RWY 15L/33R v čase od 05:00 hod do 07:30 hod LOC. Na uvedené omezení bude vydána zpráva NOTAM.
07.09.2017
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, na základě rozhodnutí představenstva LSHK a.s., budou s účinností od 10.09.2017 zakázány cvičné lety vrtulníků na letištních okruzích v neděli a státních svátcích. Žádáme Vás o respektování uvedeného opatření.
06.09.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na opravu asfaltového povrchu TWY "A" a zpráva o průzkumu vozovky.
06.09.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na výstavbu hangáru na letišti Hradec Králové (LKHK).
28.08.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 25.8.2017 – 10.9.2017.
18.08.2017
Ornitologická výstraha: Dnes v odpoledních hodinách bude probíhat sečení zbylých ploch mezi přistávací a pojížděcí dráhou v severní části letiště a severního předpolí letiště. V této době bude zde zvýšený pohyb zvěře převážně zajíců. Dále bude zde zvýšená aktivita ptáků, vlaštovky, jiřičky, špačci, vrány a dravci, mohou se zde objevit také čápi a racci. Dbejte prosím na zvýšenou pozornost je zde vysoká možnost střetu s letadly. Výstraha platí do pondělí 21.8.2017.
16.08.2017
Vážení uživatelé, z důvodu konání akce Hip Hop Camp 2017 je do 20.8.2016 pro letadla uzavřena TWY A mezi TWY C a M2 a také Apron M2/M3. Průjezd vozidel je umožněn.
14.08.2017
Vážení uživatelé, prodlužujeme uzavření RWY 15L/33R do 14:00 UTC z důvodu dokončení údržby dráhy.
04.08.2017
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, počínaje dnem 6.8. 2017 (neděle) budou zakázány cvičné lety na okruzích v neděli a státních svátcích. Uvedené opatření souvisí se snížením hlukové zátěže okolních obcí a městských částí. Žádáme Vás o respektování tohoto opatření.
03.08.2017
Dnes v dopoledních hodinách bude probíhat sečení ploch mezi přistávací a pojížděcí dráhou. V této době bude zde zvýšený pohyb zvěře převážně zajíců. Dále bude zde zvýšená aktivita ptáků, vlaštovky, jiřičky, špačci, vrány a dravci, mohou se zde objevit také čápi a racci. Dbejte prosím na zvýšenou pozornost je zde vysoká možnost střetu s letadly. Výstraha platí do pondělí 7.8.
28.07.2017
Dne 21.8.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
24.07.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 19.7.2017 – 25.8.2017.
29.06.2017
Dne 18.7.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
21.06.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena nová zpráva.
14.06.2017
UPOZORNĚNÍ! Od 15.06.2017 bude v platnosti nový, aktualizovaný Letištní řád LKHK 2017.
13.06.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na výstavbu lehkého hangáru pro parkování letadel.
02.06.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena nová zpráva.
01.06.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na měření a vyhodnocení hluku z leteckého provozu včetně zpracování charakteristického letového dne.
22.05.2017
Od pondělí 22.5 do úterý 23.5 bude na letišti probíhat plošné sekání travnatých ploch. Při této příležitosti bude v těchto prostorech prováděno vyhánění zvěře před sekáním pomocí loveckých psů. Zároveň bychom chtěli upozornit na zvýšenou aktivitu zvěře po celém areálu letiště a to převážně zajíců a srnek, ale také ptáků. Budou se zde koncentrovat dravci, špačci, racci, případně čápi a volavky. Dbejte prosím na zvýšenou pozornost při pohybu po celé ploše letiště.
16.05.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena nová zpráva.
15.05.2017
Z důvodu sekání bude ve dnech 16. a 17.5.2017 uzavřena 15R/33L.
09.05.2017
Dne 23.5.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
04.05.2017
ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE. Z důvodu odstávky el. energie v celé neveřejné části letiště, nebude dne 8.5.2017 poskytována služba AFIS.
04.05.2017
Vzhledem k odstávce přívodu elektrické energie na letišti dne 08.05.2017, bude umožněn vjezd do neveřejné části LKHK pouze branou č. 10 (u staré věže).
19.04.2017
Termín podání nabídky pro "Výběrové řízení na měření a vyhodnocení hluku z leteckého provozu včetně zpracování charakteristického letového dne", byl změněn. Nabídku lze podat nejpozději k 24. 04. 2017 do 09.00 hod.
13.04.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na měření a vyhodnocení hluku z leteckého provozu včetně zpracování charakteristického letového dne.
13.04.2017
UPOZORNĚNÍ!!! Dnem 18.4.2017 pokračujeme v opravě spár RWY 15L/33R. Dráha bude uzavřena (NOTAM)v čase 22:00 - 06:00 LOC. Dráhu budeme opravovat vždy v noci z pondělí na úterý, z úterý na středu, ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek. Otevření dráhy O/R 24 hodin předem.
03.04.2017
Dne 10.4.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
01.04.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 01.04.2017 do 15.04.2017.
29.03.2017
Do sekce „Výběrová a poptávková řízení“ bylo vloženo zadání výběrového řízení na nákup radiostanic pro stanoviště AFIS LKHK.
23.03.2017
Vážení uživatelé, zveme Vás na pravidelné setkání uživatelů, které se uskuteční dne 28.03.2017 ve 14:00 na budově č.154.
17.03.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 16.03.2017 do 31.03.2017.
12.03.2017
Vážení uživatelé, připomínáme, že dne 30.03.2017 v 00 hod UTC, dojde k přeladění kmitočtu KRÁL INFO 122,00 MHz na kmitočtový kanál 122,005 MHz a to v souvislost s přechodem na kanálovou rozteč 8.33 kHz (viz. AIC A 8/15). Komunikace s letadly, která jsou vybaveny radiostanicí s kanálovou roztečí 25 kHz, nebude možná. Dle rozhodnutí EUROCONTROLu, v prostorech s kanálovou roztečí 8,33 kHz nelze letět s letadlovou stanicí s kanálovou roztečí 25 kHz a provoz může být z této oblasti vykázán. Žádáme uživatele, aby o tomto kroku informovali i své zákazníky, kteří plánují přílet na LKHK po 30.3.2017.
10.03.2017
Vážení uživatelé, věnujte zvýšenou pozornost letům nad oblastí stadionu v Malšovicích, kde jsou nefunkční výstražná světla na tzv. „lízátkách“. Situaci dále řešíme.
02.03.2017
Na branách č. 13 a 26 proběhla aktualizace GSM klíčů k otvírání těchto bran. Pokud máte platné vjezdové povolení pro rok 2017 a GSM klíč Vám nefunguje, kontaktujta p. Kvítka, tel. 733 546 039.
28.02.2017
UPOZORNĚNÍ!!! Dnem 1.3.2017 není možné u čerpací stanice TwinTrans tankovat palivo za hotové peníze.
27.02.2017
Dne 8.3.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2). Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
11.02.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 09.02.2017 do 28.02.2017.
06.02.2017
Dne 15.2.2017 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2). Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
06.02.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 06.02.2017, 13:00 UTC - RWY 15L/33R JE VYPLUHOVÁNA V ŠÍŘCE CCA 50M, DRÁHA JE ČISTÁ, BEZE ZBYTKŮ SNĚHU A LEDU. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D VYPLUHOVÁNY V ŠÍŘCE CCA 12 M A JSOU ČISTÉ SE ZBYTKY MOKRÉHO SNĚHU, KTERÝ V NOCI ZMRZNE.
01.02.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 01.02.2017, 09:00 UTC - RWY 15L/33R JE VYPLUHOVÁNA V ŠÍŘCE CCA 40M, DRÁHA JE POKRYTA VRSTVOU LEDU. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D VYPLUHOVÁNY V ŠÍŘCE CCA 10M A JSOU POKRYTY VRSTVOU ZLEDOVATĚLÉHO SNĚHU, NA NĚM 3-5 CM NOVÉHO SNĚHU. PO OKRAJÍCH RWY A TWY SNĚHOVÉ JAZYKY. JE ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
26.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 26.1.2017, 10:00 UTC - RWY 15L/33R JE VYPLUHOVÁNA V ŠÍŘCE CCA 40M, DRÁHA JE POKRYTA VRSTVOU LEDU. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D VYPLUHOVÁNY V ŠÍŘCE CCA 10M A JSOU POKRYTY VRSTVOU ZLEDOVATĚLÉHO SNĚHU.JE ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
16.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 16.1.2017, 08:00 UTC - RWY 15L/33R JE VYPLUHOVÁNA V ŠÍŘCE CCA 40M, DRÁHA JE POKRYTA VRSTVOU UJEŽDĚNÉHO ZLEDOVATĚLÉHO SNĚHU, NA TÉTO VRSTVĚ JE CCA 2 CM NOVÉHO SNĚHU. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D VYPLUHOVÁNY V ŠÍŘCE CCA 10M.JE ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
13.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 12.1.2017, 15:00 UTC - RWY 15L/33R JE vypluhována na šířku cca 40 m. Po obou stranách jsou sněhové valy do výšky cca 50 cm. TWY A, B, C, D jsou vypluhovány na šířku cca 10 m. ZA SNÍŽENÉ DOHLEDNOSTI ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
12.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 12.1.2017, 08:00 UTC - RWY 15L/33R JE POKRYTA VRSTVOU NOVÉHO SNĚHU DO VÝŠKY CCA 10 CM. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D JSOU POKRYTY 10CM VRSTVOU NOVÉHO SNĚHU. ÚKLID RWY 15L/33R BUDE PROBÍHAT DOPOLEDNE, ZPRŮJEZDNĚNÍ TWY V PRŮBĚHU CELÉHO DNE.JE ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
10.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 10.1.2017, 09:00 UTC - RWY 15L/33R JE POKRYTA VRSTVOU STARÉHO UJEŽDĚNÉHO SNĚHU DO VÝŠKY CCA 2 CM. POHYBOVÉ PLOCHY TWY A, B, C, D JSOU POKRYTY 2 CM VRSTVOU STARÉHO UJEŽDĚNÉHO SNĚHU, MIMO TWY B VE SMĚRU NA RWY 15L, JE NA VŠECH PLOCHÁCH VYHRNUTÝ PÁS V ŠÍŘCE CCA 3M. MÍSTY SNĚHOVÉ BARIERY - ZHORŠENÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
09.01.2017
Samoobslužná čerpací stanice TwinTrans je z technických důvodů mimo provoz. Více informací u služby handling.
08.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 8.1.2017, 08:00 UTC - RWY 15L/33R JE POKRYTA VRSTVOU NOVÉHO SNĚHU DO VÝŠKY CCA 6 CM. VŠECHNY POHYBOVÉ PLOCH JSOU POKRYTY 2 CM VRSTVOU STARÉHO UJEŽDĚNÉHO SNĚHU A 6 CM VRSTVOU NOVÉHO SNĚHU. VZHLEDEM K VRSTVĚ NOVÉHO SNĚHU JE VELMI ŠPATNÁ ORIENTACE NA VŠECH POHYBOVÝCH PLOCHÁCH!
05.01.2017
STAV POHYBOVÝCH PLOCH 5.1.2017, 08:00 UTC - RWY 15L/33R JE POKRYTA VRSTVOU UJEŽDĚNÉHO SNĚHU DO VÝŠKY CCA 2 CM. TWY A, MEZI RWY A GA JE POKRYTA VRSTVOU UJEŽDĚNÉHO SNĚHU DO VÝŠKY CCA 2 CM. TWY B SE BUDE ČISTIT V PRŮBĚHU DOPOLEDNE.
04.01.2017
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 03.01.2017 do 31.01.2017.
23.12.2016
UPOZORNĚNÍ. Ve dnech 24.12.,25.12.,26.12.,31.12.2016 a 1.1.2017 se služba AFIS NEPOSKYTUJE!
07.12.2016
UPOZORNĚNÍ pro uživatele letiště. Dne 08.12.2015 v čase od 06:00 do 11:00 UTC bude v areálu letiště probíhat redukční odstřel zvěře. Létání nebude omezeno. Dbejte pokynů D AFIS.
05.12.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 04.12.2016 do 31.12.2016.
05.12.2016
Vážení uživatelé, dnem 5.12.2016 začaly stavební práce na nočních světlech TWY B (mezi APP M2 a TWY D) a TWY D. Práce by měly skončit 23.12.2016. Dbejte pokynů D AFIS.
29.11.2016
Vážení uživatelé, dne 1.12.2016 v 16:00 LOC proběhne zálet světel, PAPI a radiostanic. Letoun CALIBRA bude mít přednost. Dbejte pokynů D AFIS. Dne 2.12.2016 mezi 9:00 a 13:00 LOC proběhne měření koeficientu tření na RWY 15L/33R. V průběhu měření dojde k omezení využití dráhy (zhruba 3 cykly po 20ti minutách), dbejte pokynů D AFIS. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
28.11.2016
Dne 6.12.2016 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2). Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz.
09.11.2016
Vážení uživatelé, v pátek 11.11.2016 v době od 09:30 LOC do 12:00 LOC bude uzavřena RWY 15R/33L z důvodu čištění RWY. NOTAM bude vydán. AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU POČASÍ.
08.11.2016
Schůzka uživatelů ve čtvrtek 10.11.2016 ve 14:00 hod. proběhne na budově 154.
07.11.2016
Vážení uživatelé, dne 8.11.2016 (náhradní termín ve dnech 9. - 11.11.2016) bude společnost LOM Praha natáčet reklamní film. Filmaři se budou pohybovat v blízkosti RWY i TWY a při natáčení bude používan i DRON. Prosíme Vás, dbejte proto pokynů D AFIS.
26.10.2016
Ve čtvrtek 10.11.2016 ve 14:00 hod. proběhne schůzka s uživateli letiště Hradec Králové. Místo schůzky bude upřesněno.
11.10.2016
Do složky Provozovatel letiště - Výběrová a poptávková řízení bylo vloženo nové výběrové řízení na rekonstrukci osvětlení stojánky M2.
21.09.2016
Vážení uživatelé, od dnešního dne 22.9.2016 je již funkční nová brána na vjezdu do neveřejné části letiště LKHK č. 10. Při vjezdu využijte stávajících čipových karet pro otevírání brány. Při výjezdu je otevírání této brány zabezpečeno automaticky najetím do smyčky umístěné cca 2 m před branou. Pro vstup pro pěší využijte turniket taktéž s využitím čipové karty. Výstup pro pěší umožněn turniketem automaticky.
19.09.2016
PRO AUTOŠKOLY - Dne 24.9. od 07:00 do 15:00 a dále ve dnech od 09.10. do 22.10.2016 není možný výcvik na staré dráze.
06.09.2016
Vážení uživatelé, dne 6.9.2016 začaly práce na vstupním místě do areálu neveřejné části letiště (brána č.10). Tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Očekávaný termín dokončení - konec září 2016.
26.08.2016
NÁCVIKY ZRUŠENY V rámci nácviku na CIAF 2016 bude dne 29.8.2016 v době mezi 11:00-13:00 aktivován Vyhrazený prostor. Prostor bude vyhrazen v rozsahu od vztažného bodu letiště LKHK o poloměru 5 NM a výškově od GND do FL 95. prostor bude uvolněn ihned po nácviku. Náhradní termín v plném rozsahu je 29.8.2016. NOTAM byl vydán 26.8.20126.
16.08.2016
PŘEZNAČENÍ RWY Vážení uživatelé,v souvislosti s plánovanou změnou značení dráhového systému na Letišti Hradec Králové, která nabývá účinnosti dnem 18. 08. 2016, Vás opětovně informujeme o harmonogramu prací a s tím souvisejícím omezením na LKHK. Středa 17. 08. 2016 Uzavření betonové RWY 16L/34R od 04:00LOC do 23:59 LOC. V rámci přeznačení RWY a příkazových znaků, budou provedeny údržbové práce na RWY (zejména oprava spár), které nebylo možné v předchozích měsících provést z důvodu intenzivní letové činnosti. V tento den bude v provozu pouze travnatá RWY 16R/34L. Čtvrtek 18. 08. 2016 V čase od 07:00-12:00 LOC bude provedeno přeznačení travnaté RWY 16R/34L. V souvislosti s pohybem pracovníků v předpolí travnaté RWY, Vás žádáme o zvýšenou pozornost a respektování pokynů D AFIS. Časový harmonogram může být změněn v případě nepřízně počasí. O změnách Vás budeme obratem informovat. Dbejte pokynů D AFIS. Zároveň připomínáme, že nové značení dráhového systému na LKHK bude následující: Stávající betonová RWY 16L/34R bude přeznačena na 15L/33R. Stávající travnatá RWY 16R/34L bude přeznačena na 15R/33L. Důvodem je změna magnetické deklinace.
09.08.2016
Upozorňujeme na Zákon č. 191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) s účinností od 1.8.2016 viz.: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-191
09.08.2016
PRO AUTOŠKOLY - od 15.8. do 24.8.2016 není možný výcvik motocyklů na staré dráze z důvodu příprav, konání a úklidu po akci HIP HOP 2016.
19.07.2016
Vážení uživatelé Letiště Hradec Králové, dne 30.7.2016 bude probíhat na letišti navigační soutěž seriálu „Pohár Petra Tučka“. Žádáme tímto, aby jste omezili letecký výcvik, zvláště pak lety po okruhu. V průběhu soutěže budou starty účastníků z betonové dráhy a ve stanoveném čase. Přistání na přesnost do „decku“ který bude vytyčen na travnaté dráze. Dbejte pokynů dispečera AFIS.
14.07.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 15.07.2016 do 15.08.2016.
22.06.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 20.06.2016 do 30.06.2016.
22.06.2016
UPOZORNĚNÍ. Pokračujeme v opravách spár na betonové dráze 16L/34R.Tato je uzavřena NOTAMem v pracovní dni od 02:00 UTC do 06:00 UTC.
21.06.2016
Rádi bychom za pořadatele alespoň tímto poděkovali firmám DSA a.s., A-Prim-Air s.r.o., HELICZECH s.r.o. a T-Air spol. s.r.o. za poskytnutou techniku ke statickým ukázkám. Samozřejmě dále patří velký dík všem, kteří se bezplatně podíleli na zabezpečení akce OPEN SKIES FOR HANDICAPPED (OSH 2016).
03.06.2016
Vážení uživatelé, ve dnech 6.-10.6., 13.-17.6 a 20.-22.6.2016 bude posunut začátek provozní doby letiště na 06:30 LOC. V době 06:30 – 08:00 LOC se nebudou provádět lety po okruhy, nácviky vynuceného přistání a nácviky visení. Provozovatel letiště si vyhrazuje právo zrušit toto prodloužení provozní doby, pokud budou negativní reakce obyvatel obcí v ATZ.
02.06.2016
V sobotu 4.6. v čase 8.00 - 18:00 LOC bude na Staré dráze probíhat výcvik v rámci akce Bezpečně na motocyklu.
27.05.2016
Vážení uživatelé,rádi bychom Vás informovali, že v pondělí 30.5.2016 bude uzavřená RWY 16R/34L v době od 06:00 UTC do 19:00 UTC z důvodu sekání. NOTAM je vydaný.
25.05.2016
Dne 28. a 29.5.2016 bude v prostoru výcvikové dráhy pro autoškoly (Stará dráha) probíhat závody závodních aut. Výcvikové jízdy autoškol je možné provádět v sobotu 28.5. do 12:00. Zahájení a ukončení výcv. jízd ohlaste na tel. čísle 602 825 673 - Jan Baláž.
17.05.2016
V úterý od 10 h UTC do večerních hodin a ve středu po celý den bude biologická ochrana letiště procházet plochy s loveckými psy za účelem vyhánění zvěře, aby nedošlo ke zbytečnému posekání zvěře. Následně bude probíhat sekání trávy. Vše budu koordinovat se službou AFIS.
09.05.2016
UPOZORNĚNÍ. Z důvodu oprav spár na betonové dráze 16L/34R je tato uzavřena NOTAMem v pracovní dni od 02:00 UTC do 06:00 UTC. Z důvodu sekání RWY a sběru kamínků bude rovněž NOTAMem uzavřena travnatá RWY 10.5. v čase 08:00-14:00 UTC a 11.5. v čase 07:00-10:00.
06.05.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 06.05.2016 do 31.05.2016.
29.04.2016
UPOZORNĚNÍ!!! Od 30.dubna dochází ke změně provozní doby. V sobotu, neděli a o svátcích je provozní doba letiště od 09:00 LOC do 20:00 LOC. Viz NOTAM.
28.04.2016
Od včerejšího dne 27.4.2016 je meteostanice na letišti LKHK opět v provozu.
24.04.2016
Do složky Provozovatel letiště - Výběrová a poptávková řízení bylo vloženo nové výběrové řízení na nákup zařízení pro provozní měření brzných účinků na LKHK.
21.04.2016
Do složky Provozovatel letiště - Výběrová a poptávková řízení bylo vloženo nové výběrové řízení na úpravu hlavní brány u budovy 69
20.04.2016
Ve čtvrtek 28.4. se v dopoledních hodinách uskuteční cvičení IZS na Královéhradeckém letišti. V rámci tohoto cvičení očekávejte uzavření TWY C. Uzavření bude oznámeno NOTAMem.
20.04.2016
Vážení uživatelé, z důvodu plánované odstávky dodávky elektrické energie do celého areálu Letiště Hradec Králové, nebude dne 01.05.2016 v době od 06:00 UTC do TE poskytována služba AFIS. V době od 07:00hod do 15:00hod UTC bude zabezpečena přítomnost osoby, řešící případné dotazy ze strany uživatelů letiště (Tel.: 733 603 191 a 731 658 193).
15.04.2016
Vážení uživatelé, zveme Vás na pravidelné setkání, které se uskuteční 27.4.2016 od 13:00 hod. Místo setkání bude upřesněno.
12.04.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 11.4.2016 do 30.4.2016.
01.04.2016
Dne 1.4.2016 bude probíhat jarní údržba travnaté RWY (RWY 34L/16R). Je vydán NOTAM.
01.04.2016
Dnem 1.4.2016 vstupuje v platnost nový ceník letištních poplatků na LKHK.
20.03.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro období od 20.3.2016 do 10.4.2016.
17.03.2016
Meteostanice na letišti LKHK je dočasně mimo provoz. Děkujeme za pochopení.
03.03.2016
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena zpráva o ornitologické situaci na letišti pro první polovinu měsíce března.
13.02.2016
Dne 23.02.2016 od 07:00 do cca 09:00 LOC bude na RWY 16L a 34R provádět geodetická firma zaměření magnetické deklinace z důvodu plánované změny číslování RWY. Dráha 16L bude mít po dobu měření posunutý práh dráhy na úroveň TWY D. Dráha 34R na úroveň TWY C.
27.01.2016
Vážení uživatelé, dne 29.1.2016 bude čerpací stanice TwinTrans - část pro AVGAS, mimo provoz. Bude probíhat celková údržba.
29.12.2015
Vážení uživatelé, do složky Letiště byl vložen aktualizovaný Letištní řád platný od 1.1.2016. Žádáme Vás o seznámení se změnami.
25.12.2015
PF 2016
23.12.2015
Ve dnech 24.12.-26.12.2015 není poskytována služba AFIS (viz AIP).
22.12.2015
Upozornění - kancelář LSHK (budova 69) bude mezi svátky otevřena pouze 28.12. a 29.12.2015 od 07:00-14:30 LT.
07.12.2015
UPOZORNĚNÍ pro uživatele letiště. Dne 10.12.2015 v čase od 08:30 do 14:30 UTC bude v areálu letiště probíhat redukční odstřel zvěře. Létání nebude omezeno. Dbejte pokynů D AFIS.
27.11.2015
Do složky Info manažera bezpečnosti a také do složky Formuláře ke stažení byli vloženy nové formuláře Žádost o vydání LIP a Žádost o vydání vjezdového povolení.
19.11.2015
Vážení uživatelé a zákazníci. Do složky Provozovatel letiště jsme vložili interaktivní pdf Bezpečnostní hlášení LSHK. Více se dozvíte přímo v této složce.
19.09.2015
Do složky Výběrová a poptávková řízení jsme vložili 3 nová výběrová řízení
16.09.2015
Doplněna sekce Fotogalerie - rok 2015
11.09.2015
Upozorňujeme uživatele letiště LKHK, že v průběhu týdne 14. – 18.9.2015 bude probíhat v neveřejné části letiště důkladná kontrola letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení. Dodržujte platná pravidla pohybu v neveřejné části LKHK.
27.08.2015
Vážení uživatelé, očekávejte částečné uzavření RWY 34R (1400 m od JIHU) z důvodu čištění RWY. Čištění bude probíhat ve dnech 2. a 3.9.2015 v době 04:00 LOC až 12:00 LOC. Dbejte pokynů AFIS.
03.08.2015
Dne 3.8. bude z důvodů probíhajících prací uzavřena TWY A mezi RWY 34R a hangárem č.72. Viz. NOTAM
31.07.2015
Dne 3.8.2015 nepůjde v čase 08:00 - 11:00 LOC v jižní části neveřejné části letiště el. proud. Čerpací stanice TwinTrans bude mimo provoz. Dále nepújde el. proud na budově č.154, v ÚLech 130-135 a nebude fungovat brána č. 13.
22.07.2015
Vážení uživatelé, dne 27.7.2015 bude z důvodu údržby uzavřena RWY 16L/34R. RWY 16R/34L bude využitelná v plném rozsahu (viz NOTAM). Děkujeme za pochopení.
03.06.2015
Ve dnech 4. - 6.6.2015 proběhne ne letišti HK (Festival park) akce "Rock for people". Na letišti bude omezen vstup hlavní branou (jednosměrně) a další vstup přes technické služby (obousměrně). Výjezd přes TSHK nebo bočním výjezdem proti hlavnímu vstupu. Pro vjezd platí ID karty a vjezdová povolení. Návštěvy a zákazníci budou vpuštěni na jednorázové povolení. Dne 5.6.2015 proběhne současně akce "M&M reality". Prostor ÚLy 156 a 157, pojížděcí dráha "B" včetně poloviny stojánky M2 (velká stojánka). Vjezd přes Správčickou bránu (č. 26). Uživatelé na ID kartu a vjezdová povolení.
18.05.2015
Spárování RWY 34R/16L - pokračuje spárování betonové RWY. NOTAMem uzavřena část RWY, práh RWY 16L posunut o 600m. Práce budou probíhat i před začátkem provozní doby. Požadavek na potřebu využití celé délky RWY podávejte 24 hodin předem.
15.05.2015
Vážení uživatelé, pokud budete vyplňovat žádost na odbavení (GHRF), je nutné vyplňovat jména a příjmení s diakritikou. Děkujeme za dodržování.
15.05.2015
Dobrý den, nové koordinační dohody jsou připraveny k podpisu. Prosíme, zastavte se na letišti v Hradci Králové, budova číslo 69 ve všední dny od 7:00 do 15:00, případně nás kontaktujte, abychom dohodu poslali poštou.
15.05.2015
Vážení uživatelé,ve dnech 15.5.-17.5.2015 nepředpokládáme omezení letového provozu. Možnost částečného omezení dne 16.5.2015 mezi 13. – 15. LOC (letový program Helicopter Show). Prosíme, dbejte pokynů AFIS. Pro vjezd na letiště dne 16.5.2015 využijte bránu č. 26 (Správčická brána). Pro uživatele jižní části letiště doporučujeme v tento den parkování u budovy č. 154 a parkoviště u hangáru č. 73. Průjezd branou č. 10 nebude možný.
12.05.2015
Dne 13.5.2015 v čase 9:00LOC až 16:00LOC bude uzavřena dráha 34L / 16R z důvodu sekání trávy.
10.05.2015
Spárování RWY 34R/16L - pokračuje spárování betonové RWY. NOTAMem uzavřena část RWY, práh RWY 16L posunut o 600m. Práce budou probíhat i před začátkem provozní doby. Požadavek na potřebu využití celé délky RWY podávejte 24 hodin předem.
09.05.2015
BUDOVA 154 - k pronajmutí volné kanceláře. V budově také prostory pro pořádání seminářů, školení a menších společenských akcí. V průběhu týdne občerstvení. Více na www.lshk.cz ve složce Služby na letišti, nebo u pana Mrkvici.
08.05.2015
Dne 8.5.2015 nepůjde v čase 07:30 - 18:00 LOC v neveřejné části letiště el. proud. Čerpací stanice TwinTrans mimo provoz.
07.05.2015
Spárování RWY 34R/16L - začíná spárování betonové RWY. NOTAMem uzavřena část RWY, práh RWY 16L posunut o 600m. Práce budou probíhat i před začátkem provozní doby. Požadavek na potřebu využití celé délky RWY podávejte 24 hodin předem.
02.05.2015
UPOZORNĚNÍ !!! Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2015 12.–15.5. a 18.–21.5.2015 0730-0900, 0830-1100, 1300-1500UTC. Uvedeno AIP SUP 12/15. Případné dotazy zodpoví služba AFIS.
26.04.2015
Proběhla aktualizace fotogalerie pro rok 2015
01.04.2015
Čerpací stanice TwinTrans je mimo provoz. Uschopnění se očekává 02.04.2015 odpoledne. Další informace u služby Handling.
13.03.2015
Vážení uživatelé, dne 19.3.2015 bude v dopoledních hodinách prováděno kontrolní měření brzdného účinku hlavní vzletové a přistávací dráhy. Po tuto dobu měření bude VPD uzavřena. Bude možno použít dráhu 34L (tráva). Po dobu měření bude vydán NOTAM.
27.01.2015
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE LETIŠTĚ - VJEZDOVÁ POVOLENÍ: Uživatelé, kterým skončila platnost „Vjezdových povolení - VP“ si mohou nová vyzvednout v kanceláři LSHK u Mgr. Stuchlíkové (budova č.69 – stará věž). Tato budou vydávána na základě vyplněné žádosti (viz. formulář http://www.lshk.cz/public/Image/sekce-typ-132/zadost_o_vjezd_iso_p8_v2.pdf ) a platného „ Letištního identifikačního průkazu - LIP“. Od 1.2.2015 budou odstraňovány čipové karty z brány č.10 a GSM klíče z bran č. 13, 26 neplatných VP.
16.01.2015
Čerpací stanice TwinTrans je mimo provoz. Uschopnění se očekává 17.01.2015 odpoledne. Další informace u služby Handling.
23.12.2014
Ve dnech 24.12.-26.12.2014 není poskytována služba AFIS (viz AIP).
05.11.2014
V neděli 2.11. odpoledne se na našem letišti objevila rovnou dvě letadla Pilatus PC-12. Více v naší fotogalerii.
30.10.2014
Dne 11.11.2014 bude proveden v podvečerních hodinách zálet SZZ a PAPI.
29.10.2014
Čerpací stanice TwinTrans je mimo provoz. Uschopnění se očekává 30.10.2014 odpoledne. Další informace u služby Handling.
02.10.2014
Letecké služby Hradec Králové a.s. vyhlašují výběrové řízení na rekonstrukci, opravu osvětlení velké stojánky M2 na letišti Hradec Králové. Více informací naleznete v sekci "Provozovatel letiště - výběrová a poptávková řízení".
03.09.2014
CIAF 2014 omezení - dočasně omezený prostor (viz. NOTAM X0902/14 a Y0917/14). Přílety a odlety pouze po dohovoru se službou AFIS.
12.06.2014
Dne 23.6.2014 od 06:00 do 19:00 LOC a 24.6.2014 od 09:00 do 12:00 LOC bude přerušena dodávka elektrické energie na našem letišti z důvodů provádění plánovaných prací na distribuční soustavě.
11.06.2014
Ve dnech 13. - 14. 6. 2014 bude probíhat v jižní části letiště cvičení IZS. TWY A mezi Ap GA a TWY C bude pro letadla uzavřena.
23.05.2014
Vážení letečtí přátele, ve složce Meteostanice LKHK (v horní liště) najdete výstup z naší meteorologické stanice.
24.04.2014
V případě, že byste měli dotazy z oblasti celního odbavení a cizinecké policie, prosím, zašlete je do pondělí 28.4.2014 na e-mail info@lshk.cz. Vaše dotazy budou předány ke zpracování kompetentním osobám a poté probrány na setkání uživatelů dne 29.4.2014.
31.03.2014
Od pondělí 31.3.2014 do pátku 4.4.2014 bude zavřena dráha 34R/16L v úseku mezi TWY B a TWY D z důvodu údržby, viz NOTAM. V případě zájmu o noční létání bude NOTAM přerušen.
23.01.2014
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE LETIŠTĚ - VJEZDOVÁ POVOLENÍ: Uživatelé kterým skončila platnost „Vjezdových povolení - VP“ si mohou nová vyzvednout v kanceláři LSHK u Mgr. Stuchlíkové (budova č.69 – stará věž). Tato budou vydávána na základě vyplněné žádosti (viz. formulář http://www.lshk.cz/public/Image/sekce-typ-132/zadost_o_vjezd_iso_p8_v2.pdf ) a platného „ Letištního identifikačního průkazu - LIP“. Od 1.2.2014 budou odstraňovány čipové karty z brány č.10 a GSM klíče z bran č. 13, 26 neplatných VP. Za případné problémy spojené s přečipováním se předem omlouváme.
17.12.2013
Dne 19.12.2013 se ukončí poskytování služby AFIS v 14:00 UTC, viz NOTAM.
04.10.2013
Dne 8.10.2013 bude ukončeno poskytování služby AFIS a HANDLING v 15:00 LOC. Toto opatření platí pouze tento den.
04.10.2013
V sobotu 05.10.2013 bude uzavřená TWY B od stojánky M (včetně) po TWY F od 12:00 do 16:00 LOC.
12.09.2013
Od pátku 13.9. do neděle 15.9. bude probíhat na našem letišti akce TRUCKFEST 2013. Omezení letiště viz NOTAM, dbejte pokynů AFIS.
12.09.2013
Od pondělí 16.9. bude uzavřena travnatá dráha RWY34L/16R z důvodů rekultivace travního porostu. Otevření dráhy předpokládáme na jaře 2014.
05.09.2013
Přílety na CIAF 2013 ve dnech 7. a 8. 9. 2013 do 10:00 LOC a odlety po 18:00 LOC. Cena je 1500,- Kč za letadlo (v ceně 2x vstupenka a poplatky).
03.08.2013
Ve složce Výběrová a poptávková řízení je vloženo zadání na výběrové řízení na pozici asistentky ředitele.
30.06.2013
ČERPACÍ STANICE TWINTRANS V PROVOZU.
27.05.2013
Do složky Výběrová a poptávková řízení bylo přidáno nové výběrové řízení na rekultivaci travnato VPD.
16.05.2013
Dne 18.5.2013 od 7:00 – 18:00 LOC bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu preventivní pravidelné roční servisní údržby a revize vysokonapěťového zařízení VN rozvoden všech trafostanic energetického díla v areálu letiště HK. Z toho důvodu bude čerpací stanice TWIN TRANS mimo provoz!
03.05.2013
Ve dnech 8. - 12.5.2013 se na letišti LKHK uskuteční European Helicopter Show. Počítejte se zvýšeným letovým provozem. Přílety a odlety 11.5.2013 od 09:00 do 15.00 UTC jenom po domluvě se službou AFIS. Dbejte pokynů D AFIS. Vše bude upřesněno v NOTAMu.
19.03.2013
Po včerejším intenzivním sněžení je letiště pokryto souvislou vrstvou mokrého sněhu do výšky 10 cm. Vzlety a přistání možné se zvýšenou opatrností.
28.02.2013
V sekci Výběrová a poptávková řízení byla přidána dvě nová vyběrová řízení na nákup stroje a zařízení k zalévání spár na letišti a na nákup veškerého materiálu potřebného k zalévání spár.
28.02.2013
Do sekce Dopravní řád a Letištní řád byly vloženy upravené řády, které vstupují v platnost dnem 1.3.2013. Původní dokumenty k tomuto datu ztrácí platnost.
21.02.2013
V sekci Výběrová a poptávková řízení bylo přidáno nové výběrové řízení na pronájem ÚLu č. 160
13.02.2013
Nabízíme pronájem ploch na letišti včetně budovy s vybavenou konferenční místností, kuchyňkou, sociálním zázemím i případným noclehem. Parkování je zajištěno u budovy popř. je možné vymezit větší parkovací plochu dle Vašich požadavků. Plocha i prostory lze využít na pořádání koncertů, outdoorových akcí, konání firemních večírků a školních srazů. Zajistíme doprovodné aktivity a vybavení dle dohody. Pro další dotazy kontaktujte prosím vedoucího logistiky LSHK a.s. Ing.Tomáš Mrkvica mob:733 652 284.
23.01.2013
Ve složce "Pro Piloty/Předletová příprava, AIP" byly přidány tři nové celní dokumenty pro vývoz větších finančních částek.
27.12.2012
Dne 31.12.2012 nebude poskytována služba AFIS.
23.12.2012
Ve dnech 24.12.-26.12.2012 není poskytována služba AFIS (viz AIP). UPOZORNĚNÍ: provozní plochy pokryté sněhem, pod sněhem možné zmrazky. Zvýšená opatrnost nutná.
07.12.2012
UPOZORNĚNÍ pro uživatele letiště. Dne 13.12.2012 v čase od 10:00 do 15:00 SEČ bude v areálu letiště probíhat redukční odstřel drobné zvěře. Létání nebude omezeno. Dbejte pokynů D AFIS.
29.11.2012
V sekci výběrová a poptávková řízení byly přidány dvě nová výběrová řízení na kamerový systém a rekonstrukci osvětlení před hangárem 1.
15.11.2012
Světelné zabezpečení pro noční létání, nočních odletů/příletů opět v provozu.
14.11.2012
Světelné zabezpečení pro noční létání, nočních odletů/příletů dočasně mimo provoz.
01.11.2012
Termín ukončení výběrového řízení na výměnu vrat úschoven letadel byl posunut na 9.11.2012. Otevírání obálek bude probíhat následující pondělí.
23.10.2012
V sekci výběrová a poptávková řízení bylo obnoveno výběrové řízení na výměnu vrat úschoven letadel.
20.10.2012
Vzhledem k povětrnostním podmínkám na LKHK byl vydán NOTAM o neposkytování služby AFIS s platností ihned do 05:30 UTC 21.10.2012. Děkujeme za pochopení.
02.10.2012
ČERPACÍ STANICE TWINTRANS V JIŽNÍ ČÁSTI LETIŠTĚ JE UŽ V PROVOZU.
30.09.2012
ČERPACÍ STANICE TWINTRANS V JIŽNÍ ČÁSTI LETIŠTĚ DOČASNĚ MIMO PROVOZ Z DŮVODŮ PŘERUŠENÉ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE.
19.09.2012
Výběrové řízení na výměnu vrat úschoven letadel v sekci Výberová a poptávková řízení bylo dočasně pozastaveno. O obnově výběrové řízení Vás budeme informovat.
14.09.2012
Ve dnech 14.9.2012 až 17.9.2012 probíhá na letišti akce TruckFest 2012. Omezení pohybu na provozních plochách viz. NOTAM Y0904/12.
13.09.2012
V sekci Výběrová a poptávková řízení byly přidány dvě nové položky. Výběrové řízení na rozvod elektrické energie a Výběrové řízení na výměnu vrat úschoven letadel.
03.09.2012
Ve dnech 8. a 9. září 2012 bude umožněn přílet letounům na akci CIAF 2012 v čase do 08:00 UTC a odlet po 16:00 UTC. Zájemci o přílet volejte na číslo 733 603 168 nebo email jiri.jergus@lshk.cz . Počet letounů je omezen kvůli kapacitě stání.
30.08.2012
Dne 1.9.2012 bude probíhat tlakové čištění RWY 34R/16L od 07:00 LOC do dopoledních hodin. Užívání VPD možné po dohovoru s AFIS. Pokud možno, užívejte v tuto dobu RWY 34L/16R. Děkujeme
29.08.2012
Byla vyhlášena poptávková řízení na - Poskytování ICT služeb a na - Poskytování servisních služeb počítačové sítě. Více v sekci Provozovatel letiště - Výběrová a poptávková řízení.
28.08.2012
Ve dnech 8.-9.9.2012 bude na hradeckém letišti probíhat letecký den CIAF. V době konání akce bude letiště otevřeno pro veřejnost od 8 do 18 hodin. Letové ukázky budou probíhat od 10 do 17 hodin. Parkování možné v areálu letiště.
23.08.2012
Ve dnech 27.8.až 31.8.2012 bude probíhat čištění odvodňovacího žlabu před hangáry č. 71, 72 a 73 (APN GA a TWY A). Pracovní místo bude označeno denním značením. V tomto prostoru zvyšte pozornost.
16.08.2012
Ve středu 22. 8. 2012 od 13:00 hod. proběhne schůzka uživatelů na letišti Hradec Králové, budova č. 154. Programem schůzky budou změny na letišti LKHK, připomínky uživatelů, CIAF 2012 …atd.
01.08.2012
Ve dnech od 9. - 12. 8. 2012 se uskuteční slet letoun An-2. Počítejte se zvýšeným letovým provozem. Dbejbe pokynů AFIS. Viz NOTAM
02.07.2012
V sekci Výběrová a poptávková řízení přibyl inzerát na prodej osobního auta Dodge Grand Caravan 3.3i SE
20.06.2012
Dne 23.6.2012 se na hradeckém letišti koná akce Open Skies for Handicapped. Zvyště pozornost, dbejte pokynů AFIS.
15.05.2012
Od zítřka (16.5.2012) 06:00 UTC začínají přípravy na akci Helicopter Show 2012. Vlastní akce probíhá ve dnech 18.-19.5.2012. V neděli bude probíhat úklid po akci. Omezení viz NOTAM, řiďte se dle pokynů AFIS.
07.05.2012
Dne 8.5.2012 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v areálu letiště. Přerušení potrvá od 7:00 do 18:00 LOC. Služba AFIS bude v provozu na záložním zdroji. Mimo provoz bude čerpací stanice jih.
02.04.2012
Do sekce Výběrová a poptávková řízení byla přidána nová nabídka: Výběrové řízení na právní služby pro LSHK a.s.
22.03.2012
Na portálu www.skolenipilotu.cz umístila LAA ČR nové materiály k sadě instruktážních filmů - "Sportovní létání... Bezpečně! ". Viz odkaz: http://www.skolenipilotu.cz/dvd-1/default.aspx
02.03.2012
Do sekce Výběrová a poptávková řízení byly přidány dvě nové nabídky: Výběrové řízení na pronájem budovy č. 154 a Veřejná zakázka - služby ostrahy areálu letiště Hradec Králové
16.02.2012
Od 09:00 UTC 16.2.2012 až do 07:00 20.2.2012 je uzavřena RWY 16L/34R. Provoz vrtulníků bez omezení. Dbejte pokynů AFIS.
02.01.2012
OD 1.1.2012 NEJSME SCHOPNI ZABEZPEČIT VYŠŠÍ POŽÁRNÍ KATEGORII LETIŠTĚ NEŽ JE STÁVAJÍCÍ - CAT 2.
02.12.2011
Společnost LSHK a.s. vypisuje výběrové řízení na nákup motorového vozidla. Více v sekci "Výběrová a poptávková řízení" - UKONČENO
11.11.2011
Vzhledem k venkovním teplotám je opět k dispozici zařízení pro ohřev letadla. Použití možné pouze za přítomnosti osádky letadla, viz Letištní poplatky.
10.11.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc říjen.
03.11.2011
Upozornění pro uživatele letiště: Od 1.11.2011 platí na vjezdové bráně č.10 (u st. věže) pro zimní provoz následující opatření. Otevírání brány v 7:00 LOC,zavírání v 18:00 LOC nebo v případě nočního létání po ukončení provozu. Mimo tuto dobu je možný vjezd do areálu letiště pouze branou č.26 (správčická brána).
24.10.2011
UPOZORNĚNÍ - Ve dnech 25.10. až 30.10. 2011 bude probíhat v jižní části letiště natáčení filmu. Je nutné počítat se zvýšeným pohybem osob a techniky v tomto prostoru. - V pátek 28.10.2011 bude vzhledem k výpadku el.proudu vjezd na letiště umožněn pouze hl. bránou č.10. V případě jakýchkoliv požadavků kontaktujte službu Handling na tel.č.: +420 731 658 193. - Ve dnech 27.10. až 28.10.2011 bude pro pojíždění uzavřena TWY A mezi Hang.71 až 73. Přetah letadel možný. Dbejte prosím pokynů služby AFIS. Vše viz NOTAM
17.10.2011
Vážení uživatelé LKHK, ve dnech 26. - 28.10.2011 budou pokračovat reklamační práce na RWY 34R/16L za účelem odstranění vadných spár. Jednotlivé přílety a odlety letounů budou umožněny pouze po koordinaci se službou AFIS. Dráha 34L/16R (tráva) v provozu bez omezení, v případě, že to povětrnostní podmínky umožní. Tímto se omlouváme všem uživatelům letiště za omezení letového provozu, ale uvedené závady je nutné v co nejkratší době odstranit. Tato informace bude publikovaná NOTAMEM.
06.10.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc září.
06.10.2011
Pro nedostatek zájemců, proběhne integrované a aktualizační bezpečnostní školení, konané dne 11.10.2011 současně, tzn. že bude probíhat v čase od 08:30 do 13:00.
05.10.2011
V úterý 11.10.2011 od 13,00 hod. proběhne na letišti Hradec Králové - budova č.154 schůzka s uživateli LKHK.
04.10.2011
Společnost LSHK a.s. vypisuje výběrové řízení na dodávku motorové nafty. Dále vypisuje poptávkové řízení na profilaktické kontroly radiostanic. Více v sekci "Výběrová a poptávková řízení".
04.10.2011
Vážení uživatelé letiště LKHK, z důvodu vzniklých reklamací na stav spár ve střední části RWY 34R/16L, bude firma AOT s.r.o. odstraňovat vzniklou reklamaci ve dnech 12 - 15.10.2011. Z uvedeného důvodu bude RWY 34R/16L v těchto dnech uzavřená pro letový provoz včetně noční činnosti a uvedené informace budou publikovány NOTAMem. Dráha 34L/16R bude v provozu bez omezení. Prosím, dbejte pokynů dispečera AFIS. Děkujeme za pochopení.
23.09.2011
Vzhledem k plánovanému výpadku proudu nebude fungovat e-mailové ani telefonické (pevné linky) spojení. Jediná možná komunikace bude pomocí mobilního telefonu na HANDLING a AFIS viz kontakty. Děkujeme za pochopení.
20.09.2011
V sobotu 24.9.2011 bude služba AFIS poskytována v plném rozsahu. V tento den bude vjezd na letiště umožněn pouze hl. bránou č.10. V případě jakýchkoliv požadavků kontaktujte službu Handling na tel.č.: +420 731 658 193.
20.09.2011
Dne 11.10.2011 od 08.30 do 12.30 bude probíhat na LKHK v budově č. 154 integrované bezpečnostní školení a od 13.00 do 15.00 aktualizační bezpečnostní školení. V případě zájmu a předchozím objednání je možné zajistit na tento den pro účastníky školení oběd.
19.09.2011
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele společnosti LSHK a.s. Podrobné informace v sekci "Výběrová a poptávková řízení".
08.09.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc srpen.
26.08.2011
LETOVÝ PROVOZ PO DOBU KONÁNÍ CIAF 2011. Prostor ATZ bude rozřířen na poloměr 5 NM, od země do FL 95 (dle platných NOTAMů). Doba příletu návštěvníků možná mezi 08:00 až 10:00 LOC (sobota – neděle), odlety po ukončení letového programu na základě koordinace se službou AFIS. Přílety cizích letounů před 08:00 LOC bez poskytnutí služby AFIS nebudou umožněné. Žádosti o přílety zasílat mailem na adresu info@lshk.cz nebo telefonicky přes D-AFIS. Stačí uvést imatrikulaci letounu, typ letounu a počet osob. Noční létání nezabezpečujeme. Jednotlivé přílety nebo odlety pouze po dohovoru s AFIS (ne automaticky po podání žádosti o jednorázový odlet nebo přílet). Přílety po 10:00 pouze se souhlasem letového ředitele a to ve výjimečných případech. Hangár na parkování neposkytujeme.
24.08.2011
Dne 23.8.2011 proběhl opakovaný audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 za účasti hlavního auditora Ing. Kazdy - TÜV International, Praha. Společnost LSHK a.s. úspěšně absolvovala tento audit bez neshod a doporučení.
17.08.2011
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové. Rádi bychom Vás informovali o možnosti využití zasedací místnosti na budově č. 69 (býválá vojenská řídící věž). Více info v sekci "pronájem prostor".
15.08.2011
Dne 6.9.2011 proběhne na budově č. 154 Integrované bezp. školení v době od 8:30 do 12:30 a následně Aktualizační bezp. školení tamtéž v době od 13:00 do 15:00. Zájemci a více informací na office@lshk.cz nebo přímo v kanceláři LSHK a.s. budova č.69 (možno objednání oběda).
02.08.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červenec.
07.07.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červen.
07.07.2011
Dne 19.7.1011 proběhne na budově č.154 (zasedací místnost) od 9.00 hod. integrované bezpečnostní a aktualizační školení. Zájemci a více informací na office@lshk.cz nebo přímo v kanceláři LSHK a.s. budova č.69.
30.06.2011
Bylo vydáno v pořadí již šesté číslo Letištního informačního zpravodaje...Více v sekci "Ostatní".
23.06.2011
OSH 2011 - v sobotu 25.června 2011 na letišti v Hradci Králové proběhne čtvrtý ročník akce Open Skies for Handicapped. Počítejte s možností omezení pohybu po TWY B v severní části letiště. Dbejte pokynů AFIS.
13.06.2011
Dne 14.6.2011 od 13:00 LOC se na budově č. 154 (zasedací místnost) uskuteční schůzka uživatelů letiště Hradec Králové.
02.06.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc květen.
01.06.2011
Bylo vydáno v pořadí páté číslo letištního informačního zpravodaje. Více v sekci "Ostatní".
24.05.2011
Dne 1.6.2011 od 9,00 hod. proběhne na LKHK B154 aktualizační bezpečnostní školení, toto školení je pouze pro uživatele, kteří již absolvovali integrované bezpečnostní školení - cca 2 hod. Zájemci a více informací na office@lshk.cz nebo přímo v kanceláři LSHK a.s. budova č.69.
24.05.2011
Dne 7.6.2011 od 9,00 hod. proběhne na LKHK B154 integrované bezpečnostní školení – cca 4 hod. Zájemci a více informací na office@lshk.cz nebo přímo v kanceláři LSHK a.s. budova č.69.
16.05.2011
Dne 21.5.2011 v době konání akce Helicopter Show odlety a přílety cizých letadel po dohovoru se službou AFIS. V době letových ukázek od 12:00 - 17:00 LOC bude omezen letový provoz v ATZ. Nebude možný přílet a odlet bez oboustraného radiového spojení. Budou uzavřeny TWY "C" a "A" mezi GA a APRON M2. Poté TWY "B" mezi APRON M2 a TWY "A". Po dobu konání akce dbejte pokynů D AFIS.
12.05.2011
Dne 17.5.2011 od 9,00 hod. proběhne integrované bezpečnostní školení na letišti Hradec Králové, budova č. 154. Zájemci a více informací na office@lshk.cz nebo přímo v kanceláři LSHK a.s. budova č.69.
08.05.2011
Z důvodu obnovení dodávky el. energie je již dnes 8.5.2011 poskytována služby AFIS a HANDLING v plném rozsahu.
06.05.2011
V případě dokončení prací na síti VN dne 7.5.2011 bude následující den poskytována služba AFIS a HANDLING v plném rozsahu.
02.05.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc duben.
27.04.2011
Bylo vydáno již čtvrté číslo letištního informačního zpravodaje. Více v sekci "Ostatní".
21.04.2011
Bylo vypsáno poptávkové řízení na vybavení zasedací místnosti. Více info v sekci "Provozovatel letiště".
18.04.2011
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 18.4.2011.
05.04.2011
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 1.4.2011.
30.03.2011
Bylo vydáno třetí číslo letištního informačního zpravodaje. Více v sekci "Ostatní".
07.03.2011
Rádi bychom Vás upozornili na nově spuštěný web http://www.pilotinfo.cz/ , který poskytuje nezávislé a seriózní informace o českém letectví.
01.03.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc únor.
01.03.2011
Dne 2.3.2011 proběhne od 11 - 15hod u budovy č.154 prezentace letounu M-2 Scout.
28.02.2011
Dne 1.3.2011 od 13:00 se na budově č.154 uskuteční schůzka uživatelů letiště Hradec Králové.
23.02.2011
Bylo vydáno druhé číslo letištního informačního zpravodaje. Více v sekci "Ostatní".
14.02.2011
10:00 LOC Provozní plochy - mokré.
09.02.2011
Vážení uživatelé LKHK, dne 25.2.2011 od 9,00 hod. proběhne integrované bezpečnostní školení na letišti Hradec Králové, budova č. 154. Zájemci o školení ať se hlásí na office@lshk.cz .
01.02.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc leden.
01.02.2011
Byl vydán další 5.díl bezpečnostní kampaně DOLETÍŠ?! s názvem Počasí. Více v sekci "Info manažera bezpečnosti".
31.01.2011
RWY a TWY jsou bez sněhu.Povrch suchý. Místy ledové zmrazky. Opatrnost nutná, dbejte pokynů AFIS.
28.01.2011
RWY očištěno od sněhu v celé šířce. TWY očištěny v šířce 10 m. Všechny plochy po ránu namrzlé.
26.01.2011
Na všech provozních plochách letiště LKHK leží 5 cm čerstvého sněhu. Letiště v provozu. Dbejte pokynů AFIS.
26.01.2011
Bylo vydáno první číslo letištního informačního zpravodaje. Více v sekci "Ostatní".
12.01.2011
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 12.1.2011.
10.01.2011
Všechny provozní plochy letiště bez sněhové pokrývky - mokré.
07.01.2011
7.1.2011 08:00 LOC - Na všech provozních plochách letiště leží vrstva těžkého mokrého sněhu do tloušťky 3cm. Plochy bez sněhové pokrývky jsou pokryty ledem.
06.01.2011
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 5.1.2011.
06.01.2011
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc prosinec. Pohyby na LKHK za rok 2010: ACFT - 17332; ACFT INTL - 485; ULL - 5292; ULL INTL - 28; TOTAL - 22624.
20.12.2010
RWY a TWY jsou pokryty vrstvou promrzlého sněhu o výšce kolem 5 cm, místy jsou ledové plotny. Na této vrstvě leží další tenká vrstva nového mokrého sněhu. Více informací u D AFIS.
17.12.2010
Upozorňujeme uživatele letiště že brána č.10 (u st.věže) bude v době 18:00 - 8:00 LOC uzavírána. Pro vjezd automobilů mimo tuto dobu použijte bránu č.26 (Správčická brána). Pro pěší je možno i v této době s použitím čipové karty používat turniket na bráně č.10.
14.12.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 14.12.2010.
14.12.2010
RWY a TWY pokryty vrstvou promrzlého sněhu o výšce 5 - 10 cm (místy ledové plotny). Na něm leží další tenká vrstva nového prachového sněhu. Více informací u D AFIS.
10.12.2010
RWY a TWY pokryty vrstvou promrzlého sněhu o výšce 5 - 10 cm. Na něm leží další 5cm vrstva nového prachového sněhu. Více informací u D AFIS.
08.12.2010
RWY 16L, 34R a 16R, 34L uzavřeny. Provoz vrtulníků možný. Dbejte pokynů AFIS.
07.12.2010
RWY a TWY pokryty vrstvou těžkého, mokrého sněhu. Výška sněhu je kolem 20 cm. Více informací u D AFIS.
06.12.2010
RWY a TWY pokryty vrstvou nového sněhu. Výška sněhu je 10-20 cm. Více informací u D AFIS.
02.12.2010
RWY a TWY pokryty vrstvou zmrzlého sněhu. Na této vrstvě se vytvořili sněhové závěje o tloušťce 10-20 cm. Více informací u D AFIS.
02.12.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc listopad.
01.12.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 1.12.2010.
29.11.2010
RWY a TWY zasněžené, namrzlé. Zvýšená opatrnost nutná. Dbejte pokynů AFIS.
25.11.2010
Byl vydán další díl bezpečnostní kampaně DOLETÍŠ?! s názvem PROSTORY. Více v sekci "Info manažera bezpečnosti".
15.11.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 15.11.2010.
12.11.2010
Integrované bezpečnostní školení se uskuteční dne 10.12.2010 v 9,00 hod. na letišti v budově č. 154. Bližší informace a potvrzení účasti v kanceláři LSHK a.s.
01.11.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc říjen.
01.11.2010
Dne 6.11.2010 od 8:00 - 17:00 LOC se z důvodu odstávky el.proudu nebude poskytovat služba AFIS.
29.10.2010
Byl vydán další díl bezpečnostní kampaně DOLETÍŠ?! Více v sekci "Info manažera bezpečnosti".
25.10.2010
Dne 25.10.2010 je v provozu nová brána č.26 (správčická), která je posunuta cca o 100m do neveřejné části letiště. Ovládání brány zůstává stejné.
21.10.2010
Dne 23.10.2010 v době od 0800 - 1700 LOC z důvodu odstávky el. energie nebude poskytována služba AFIS na LKHK.
19.10.2010
Dne 21.10.2010 od 13,00 hod. se uskuteční setkání uživatelů LKHK na letišti Hradec Králové v budově č. 154.
15.10.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 15.10.2010.
01.10.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc září.
29.09.2010
Do sekce "Info manažera bezpečnosti" byl vložen odkaz na stránky bezpečnostní kampaně s názvem "DOLETÍŠ?!".
24.09.2010
Z důvodu plánované odstávky el.energie na letišti Hradec Králové budou dne 25. a 26.9.2010 mimo provoz meteostanice a webkamera. Děkujeme za pochopení.
23.09.2010
POZOR ZMĚNA TERMÍNU: Integrované bezpečnostní školení se z organizačních důvodů přesouvá z 7.10. na 13.10.2010 v 9,00 hod. na letišti v budově č. 154. Bližší informace a potvrzení účasti v kanceláři LSHK a.s.
21.09.2010
V době od 8:00 LOC dne 25.9.2010 až 8:00 LOC dne 27.9.2010 z důvodu odstávky elektrického proudu na letišti Hradec Králové nebude poskytována služba AFIS.
19.09.2010
Dne 19.9.2010 od 08:00 SELČ se obnovuje služba AFIS.
19.09.2010
Pojezdová TWY "C" uzavřena. Použití heliportu dle domluvy s D AFIS.
19.09.2010
Pojezdová TWY C opět zprovozněna.
16.09.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 15.9.2010.
14.09.2010
V době od 8:00 LOC dne 18.9.2010 až 8:00 LOC dne 20.9.2010 z důvodu odstávky elektrického proudu na letišti Hradec Králové nebude poskytována služba AFIS.
02.09.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc srpen.
01.09.2010
1. a 2.září budou probíhat nácviky letounů AČR na letišti LKHK na CIAF 2010.
30.08.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 27.8.2010.
19.08.2010
Ve dnech 23. - 26.8.2010 bude probíhat nácvik letounů AČR na CIAF 2010. Letový provoz dle domluvy s D AFIS.
11.08.2010
Integrované bezpečnostní školení se uskuteční dne 18.8.2010 v 9,00 hod. na letišti v budově č. 154. Bližší informace a potvrzení účasti v kanceláři LSHK a.s.
03.08.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červenec.
22.07.2010
Od 21.7.2010 jsou v provozu kanceláře Leteckých služeb Hradec Králové na budově č.69 (stará věž), pro případnou osobní komunikaci s kolegy z budovy č. 247 ( původní kanceláře LSHK) se již prosím zastavte na této budově.
20.07.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 20.7.2010.
17.07.2010
Vzhledem k ukončení prací na trafostanici VN a NN na letišti již v sobotu se bude v neděli poskytovat služba AFIS dle standartní provozní doby.
02.07.2010
Dne 14.7.2010 od 9,00 hod. na letišti Hradec Králové v budově č. 154 proběhne další INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ. Více v sekci "Info manažera bezpečnosti".
01.07.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červen.
22.06.2010
23.6.2010 od 6:00 LOC bude probíhat oprava spár na odvodňovacích žlabech RWY 16L/34R a TWY A,B,C. Ukončení prací se předpokládá v 8:00 LOC.
02.06.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc květen.
01.06.2010
V sekci Pro piloty byly vloženy nové formuláře pro objednání odbavení, zabezpečení nočního létání a jednorázového odletu nebo příletu. Pro objednání používejte tyto formuláře.
24.05.2010
Dne 29. a 30.5.2010 z důvodu odstávky elektrického proudu na letišti Hradec Králové nebude poskytována služba AFIS.
19.05.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 19.5.2010.
19.05.2010
V neděli 23.5.2010 bude z důvodu konání akce LifeInLine od rána do 17:00 uzavřená travnatá dráha 34L/16R, od soboty 22.5.2010 bude omezený pohyb. Více v omezení provozu - NOTAM.
19.05.2010
Dne 23. května se na letišti v Hradci Králové uskuteční akce LifeInLine Tour 2010. Více info v akcích.
17.05.2010
K akci Open Skies For Handicapped byla vložena videoupoutávka na tuto akci.
17.05.2010
Dne 17.5. byl spuštěn nový oficiální web letiště Hradec Králové www.airporthk.cz kde je seznam uživatelů s umístěním na letišti a jejich odkazy na www stránky.
03.05.2010
Dne 8.5.2010 z důvodu odstávky elektrického proudu na letišti Hradec Králové v době od 8:00 - 17:00 LOC nebude poskytována služba AFIS.
29.04.2010
Dne 8.5.2010 bude od 7.45 do 17 hod. přerušena dodávka el. energie v celém areálu letiště Hradec Králové z důvodu pravidelné servisní údržby sítě VN a revize trafostanic.
22.04.2010
Integrované bezpečnostní školení se uskuteční dne 30.4.2010 v 9,00 hod. na letišti v budově č. 154. Bližší informace a potvrzení účasti v kanceláři LSHK.
22.04.2010
Dne 29.4.2010 proběhne schůzka uživatelů LKHK od 13,00 hod. na letišti v budově č. 154.
19.04.2010
Od 12:00 hodin dnešního dne,tj. pondělí 19.4.2010, bude znovu obnoveno poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky. Toto opatření je v současnosti časově omezeno na 48 hodin.
18.04.2010
Omezení provozu ve FIR Praha bylo prodlouženo do pondělí 19.4.2010 12:00 LOC
16.04.2010
Vzhledem k oblaku sopečného popílku na uzemí ČR byla vydána omezení ve FIR Praha. Pro informace sledujte http://aisview.rlp.cz/.
14.04.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 13.4.2010.
09.04.2010
Vyhlášeno výběrové řízení na návrh zařízení kancelářským nábytkem, včetně dodání a montáže.
06.04.2010
V souvislosti s návštěvou prezidentů USA a Ruska v České republice dojde ve FIR Praha od 7.4.2010 06:00 UTC (08:00 SELČ) do 9.4.2010 20:00 UTC (22:00 SELČ) k omezení ve vzdušném prostoru ČR. Více info na: http://www.laacr.cz/index.php?Action=View&ARTICLE_ID=1764
02.04.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 2.4.2010.
02.04.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc březen.
17.03.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 16.3.2010.
17.03.2010
V pátek 19.3. bude z technických důvodů od 7 do 9 hod. odpojena trafostanice č.1, která napájí veřejnou část letiště. Více info na TSHK.
12.03.2010
Do sekce webkamery byla přidána mapa ČR s webkamerami 115ti měst. A zároveň bylo přidáno 6 meteostanic, celkový počet je nyní 52.
01.03.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc únor.
01.03.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 1.3.2010.
18.02.2010
Dne 4.3.2010 od 9,00 hod. na letišti Hradec Králové v budově č. 154 proběhne další INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ. Více v sekci "Info manažera bezpečnosti".
17.02.2010
Do mapy ČR bylo vloženo 15 meteostanic. Aktuální počet meteostanic je 46.
17.02.2010
Byla aktualizována "Žádost o odbavení" (GROUND HANDLING REQUEST FORM).
17.02.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 17.2.2010.
05.02.2010
TWY A (mezi RWY a APRON S), B, D CLSD z důvodu sněhu. AD použitelné pouze VFR-den. Zvýšená opatrnost při ARR/LDG/DEP a TAX. RWY 16L/34R použitelná v délce 1600 m a šířce 25 m mezi TWY C a TWY D. Po stranách sněhové valy cca 50cm. Vyhlášené délky: TORA TODA ASDA LDA 1600 m. RWY 16R/34L (tráva) CLSD. RWY a TWY namrzlé, dbejte pokynů D-AFIS.
05.02.2010
Do sekce Pro piloty - Info manažera bezpečnosti jsme vložili odkaz na bezpečnostní kampaň MD, ÚCL a ÚZPLN "PŘEMÝŠLEJ...DOLETÍŠ!"
04.02.2010
Na stránky byly vloženy informační materiály k plánované akci OSH 2010.
01.02.2010
Ředitel společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici "Asistentka společnosti". Více v sekci "Výběrová a poptávková řízení".
01.02.2010
RWY 16L/34R, 16R/34L a TWY uzavřeny. Provoz vrtulníků možný. Služba AFIS na vyžádání.
01.02.2010
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc listopad.
31.01.2010
Dne 31.1.2010 se služba AFIS na letišti Hradec Králové neposkytuje.
29.01.2010
V noci připadlo dalších 10 cm čerstvého sněhu. Celková vrstva sněhu na RWY cca 20 cm. Pod sněhem souvislá vrstva ledu. Předpokládaný úklid RWY a TWY z důvodu očekávaných srážek je plánován na začátek příštího týdne.
28.01.2010
Na dráze 34R/16L 10 cm čerstvého sněhu.
28.01.2010
Dnes 28.1. od 10:30 LOC do 29.1. 17:30 LOC není poskytována služba AFIS.
27.01.2010
Dne 27.1.2010 se na letišti Hradec Králové (LKHK) služba AFIS neposkytuje.
26.01.2010
RWY 16L/34R zkrácena na 1600 m mezi TWY C a TWY D - vyznačena praporky. Na RWY 16L/34R a TWY C a A souvislá vrstva zledovatělého sněhu do 2 cm, pokryta 2,5 cm suchého sněhu. RWY 16R/34L uzavřena. TWY B a D uzavřeny. Dbejte pokynů služby AFIS.
22.01.2010
RWY 16L/34R zkrácena na 1600 m mezi TWY C a TWY D - vyznačena praporky. Na RWY 16L/34R a TWY C a A souvislá vrstva zledovatělého sněhu do 2 cm. RWY 16R/34L uzavřena. TWY B a D uzavřeny. Dbejte pokynů služby AFIS.
18.01.2010
Na RWY 16L/34R a TWY C a A souvislá vrstva sněhu do 10 cm. RWY 16R/34L uzavřena. TWY B a D uzavřeny. Probíhá úklid sněhu na provozních plochách. Provoz pouze po dohovoru se službou AFIS.
15.01.2010
RWY 16L/34R zůžena na 25m po celé délce - značeno praporky. Travnatá RWY 16R/34L CLSD. TWY B, TWY D CLSD. Omezení provozu z důvodu sněhu. AD použitelná pouze VFR den. Zvýšená opatrnost při ARR/LDG/DEP a pojíždění. INFO - AFIS.
11.01.2010
Na RWY a TWY souvislá vrstva sněhu do 30 cm, závěje do 60 cm. Probíhá úklid sněhu. Provoz pouze po dohovoru se službou AFIS. Pro další informace o stavu provozních ploch sledujte www.lshk.cz.
09.01.2010
NA RWY A TWY ZÁVĚJE DO VÝŠKY 60 CM. SLUŽBA AFIS NENÍ POSKYTOVÁNA DO 11.1.2010, 7:00 UTC.
04.01.2010
V sekce Služby jsou upraveny ceny poplatků podle nové sazby DPH.
04.01.2010
Do sekce Piloti byl vložen upravený formulář Žádost o zabezpečení jednorázového příletu nebo odletu.
01.01.2010
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 31.12.2009.
30.12.2009
Vyhlášeno výběrové řízení na ostrahu areálu letiště Hradec Králové, více v sekci "Služby".
23.12.2009
VE DNECH 24.12., 25.12. A 26.12.2009 NEBUDE POSKYTOVÁNA SLUŽBA AFIS A HANDLING. Letiště není uzavřené!
21.12.2009
Správčická brána z technických důvodů mimo provoz. Do odstranění závady použijte vjezd letištěm.
21.12.2009
V sekci Pro piloty - Stav provozních ploch je vložen SNOWTAM letiště Hradec Králové.
07.12.2009
Dne 10.12.2009 proběhne od 13:00 LOC na budově č.154 schůze uživatelů letiště. Tímto jsou všichni uživatelé letiště na tuto schůzi srdečně zvání.
02.12.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc listopad.
27.11.2009
Do 4.12.2009 budou probíhat práce v blízkosti RWY 16L/34P, TWY C a D. Dbejte pokynů dispečera AFIS.
18.11.2009
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 16.11.2009.
09.11.2009
Dne 28.11.2009 se na LKHK uskuteční "myslivecký hon". Prosíme o zvýšenou pozornost, dbejte pokynů AFIS. Provoz nebude omezen.
09.11.2009
Dne 11.12.2009 od 9,00 hod. na letišti Hradec Králové v budově č. 154 proběhne další integrované bezpečnostní školení. Více v sekci "Informace IBLP".
02.11.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc říjen.
15.10.2009
Průjezd závorou u staré věže byl otevřen.
12.10.2009
Od 12.10. 8:00 LOC je uzavřen průjezd závorou u st. věže. Je otevřen nouzový průjezd na TWY "C". Omezení bude trvat do 14.10. 19:00 LOC.
01.10.2009
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 1.10.2009.
01.10.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc září.
22.09.2009
Do sekce "Cestující" byla vložena videa s přiblížením a přistáním na RWY 34R/16L den i noc.
11.09.2009
Dne 2.10.2009 proběhne od 9:00 LOC na budově č.154 integrované bezpečnostní školení. Více v sekci "Informace IBLP".
11.09.2009
Ve dnech 11.-14.9.2009 se na letišti LKHK koná akce TRUCKFEST. Omezení provozu na pojížděcích drahách je vypsáno v sekci "omezení provozu". Letový provoz nebude omezen.
03.09.2009
Omezení dopravy a příjezdové cesty na CIAF 09 naleznete na http://airshow.cz/clanek-115-CZ-CIAF-09-Doprava.html.
03.09.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc srpen.
21.08.2009
Dne 21.8.2009 v 15:00 LOC bylo plánované spárování dráhy 34R/16L kompletně dokončeno.
19.08.2009
Od 19.8.2009 probíhají v prostoru letiště zemědělské práce. Prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu po provozních plochách letiště Hradec Králové.
10.08.2009
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 9.8.2009.
05.08.2009
Podél TWY B a D jsou položeny kabely světlotechniky. Dodržujte vjezdová a výjezdová místa na RWY 34L/16R. Tato místa jsou vyznačena kužely.
03.08.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červenec.
21.07.2009
Do fotogalerie byly vloženy první fotky z akce OSH 2009. Tato fotogalerie se bude postupně doplňovat.
12.07.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc červen.
29.06.2009
Dne 23.7. v 9:00 proběhne na budově č.154 (letiště HK) další integrované bezpečnostní školení. Více v sekci "informace IBLP".
25.06.2009
V sobotu 27.6. proběhne v severní části letiště akce OSH, více v sekci "akce".
25.06.2009
Nový GSM klíč od Správčické brány bude od 30.6. aktivován pouze držitelům vjezdového povolení.
16.06.2009
Dne 23.6. proběhne na letišiti LKHK integrované bezpečnostní školení, více v sekci "Informace IBLP".
16.06.2009
Do sekce "Informace IBLP" byla vložena zpráva o vydávání ID karet a integrovaném bezpečnostním školení.
11.06.2009
Ve dnech 13.-14.6. se na letišti LKHK bude konat Mezinárodní letecký den IFD, z tohoto důvodu bude provoz na letišti omezen. Více v sekci "omezení provozu".
11.06.2009
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 11.6.2009.
03.06.2009
Byla zveřejněna statistika pohybů za měsíc květen.
02.06.2009
V těchto dnech probíhá v okolí pohybových ploch senoseč. Prosíme o zvýšenou pozornost.
25.05.2009
Ve dnech 2.6.2009 od 12:00 LOC do 5.6.2009 do 18:00 LOC bude travnatá dráha z důvodu natáčení dokumentárního filmu uzavřená. Děkujeme za pochopení. ZRUŠENO !!!
22.05.2009
Od pondělí 25.5. v 6.00 LOC bude probíhat oprava žlabu TWY C. Prosíme dbejte pokynů D AFIS.
22.05.2009
Od pondělí 25.5. se budou vydávat vjezdová povolení. Do 30.6. musí mít všichni uživatelé pro svá vozidla vyzvednuta vjezdová povolení.
15.05.2009
Od 15.5. je webkamera opět v provozu.
13.05.2009
Do sekce Letiště - Dopravní řád byla vložena informace pro zájemce o vjezdové povolení.
13.05.2009
Do Biologické ochrany letiště byla vložena nová ornitologická zpráva z 12.5.2009.
07.05.2009
Dne 7.5. byla zprovozněna závora u st. věže č. 69. Pro otevření brány volejte handling 731658193. V nejbližších dnech budou na stránkách zveřejněny informace o získání vjezdového povolení.
06.05.2009
Do sekce "akce" byla vložena pozvánka na setkání bývalých příslušníků útvarů, které v minulosti působily na letišti v Hradci Králové.
06.05.2009
Omlouváme se za výpadek našich www stránek v minulých dnech. Bohužel webkamera bude nejspíše spuštěna až v příštím týdnu. Děkujeme za pochopení.
29.04.2009
Dne 30.4.2009 bude z důvodu opravy požárního hydrantu v areálu letiště LKHK od 15:00 - 16:00 LOC přerušena dodávka pitné vody.

Vážení uživatelé, věnujte zvýšenou pozornost letům nad oblastí stadionu v Malšovicích, kde jsou nefunkční výstražná světla na tzv. „lízátkách“. Situaci dále řešíme.

Dne 23.6.2012 se na hradeckém letišti koná akce Open Skies for Handicapped. Zvyště pozornost, dbejte pokynů AFIS.

Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena nová zpráva.

Dne 13.5.2015 v čase 9:00LOC až 16:00LOC bude uzavřena dráha 34L / 16R z důvodu sekání trávy.

Vážení uživatelé, dne 29.1.2016 bude čerpací stanice TwinTrans mimo provoz. Bude probíhat čištění nádrží.
30.08.2017
CIAF 2017 - změna provozní doby ve dnech 2. a 3.9.2017 od 06:00 - 18:00 UTC. Přílety návštěvníků vlastním letadlem jsou možné od 08:00 do 10:00 LOC. Odlety po 17:00LOC. Vše NOTAM. Pořadatel bude při příletu vybírat jednorázový poplatek. Bližší informace na www.airshow.cz.