Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

28.10.11 - přerušení dodávky el. energie

Vážení,
dne 28.10.2011 v době od 7-17  hod. bude  přerušena dodávka el. energie v celém areálu letiště z důvodu havarijních oprav primérních VN kabelů.

Děkujeme za pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme všem odběratelům provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod, včetně odpojení citlivých elektrických spotřebičů od sítě.

S pozdravem

Ing. Jiří Henzl
Ředitel TSHK

Vyřizuje: Ing. Martin Komárek