Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Navigační soutěž 2014

Propozice pro navigační soutěž „Pohár Petra Tučka 2014“

Dne 7.6.2014 (sobota) se na letišti Hradec Králové uskuteční navigační soutěž Poháru Petra Tučka. Soutěž je otevřená pro ULL, motorové závěsné kluzáky a ostatní letouny a vrtulníky.
Briefing začne v 9:30 hodin, přileťte včas. Občerstvení zajištěno. Na letišti LKHK je možno tankovat pouze AVGAS 100LL  a JET A1 pro tankování palivem BA 95 bude možno využít letiště Jaroměř.

Soutěžní trať o délce do 120 km postaví pan Tomáš Kvítek, který bude také rozhodčím.

Soutěžní posádky, které obletí minimálně polovinu zadané úlohy a jsou členy Svazu UL LAA ČR, dotuje svaz 20 l paliva (BA 95). Toto palivo bude možné po soutěži tankovat na letišti Jaroměř. Na letišti LKHK nebudou účastníci soutěže platit přistávací a parkovací poplatky.

Kontakt:

Ing. Tomáš Kvítek (LKHK), 733 546 039, e-mail – tomas.kvitek@lshk.cz

Další:

Účast prosím potvrďte co nejdříve na výše uvedený e-mail (jména členů osádky, typ a imatrikulaci letounu, domovské letiště, datum a čas očekávaného příletu a odletu).

Od každého účastníka soutěže bude vybíráno 100,- Kč. V této ceně je zahrnuto občerstvení a pořadatelská služba.


Ubytování
Pro zájemce, kteří přiletí již v pátek, nebo budou odlétat až v neděli, je možno zajistit ubytování na letišti (budova 154) u paní R. Jírové na telefonu 721 863 777. Včasná objednávka vzhledem ke kapacitě ubytování nutná!

Ceny do soutěže věnují společnosti DSA a.s. a LSHK a.s.

V případě nepříznivého počasí náhradní termín 8.6.2014 (neděle).

 
 

 Navigation contest propositions – Petr Tuček Cup 2014

Navigation contest Petr Tuček Cup 2013 will take place on Hradec Králové airport onn the 7th of June, 2014 . Contest is open for ULL, engine gliders and other aircraft and helicopters. Briefing starts at 09:30 LOC, please arrive on time. Refreshment will be provided. Refueling is available at LKHK only with AVGAS 100LL and JET A1, for BA 95 we advise you to use Jaromer airport upon arrival or after depature.

 Contest route of total length 120 km will be set by Mr. Tomáš Kvítek, who is also the referee.

 Contesting crews, who will complete at least half of the course, and are members of Light Aircraft Association of the Czech Republic - LAA CR, will be provided by 20 Litres of fuel (BA95) by the association. This fuel will be available at Jaromer airport (LKJA) after the contest. No landing and/or parking fees will be colected at LKHK by the contestants.

 Contact:

 Ing. Tomas Kvitek (LKHK), +420 733 546 039, e-mail – tomas.kvitek@lshk.cz

 Other:

 Please report your attendance ASAP to the e-mail above (names of crew members, type and imatriculation of ACFT, home base, date and time of approximate arrival and depature)

 Every contestant will pay 100 CZK fee. Refreshments and organization services are included in this fee.

 Accomodation

For those, who will arrive on friday, or depart on sunday, we offer accomodation at the airport (building no. 154), Mrs. Jirova – 721 863 777. Early reservations due to capacity is needed.

 Competiton prizes are provided by DSA a.s. and LSHK a.s.

 In case of unpleasant weather conditions, the competition shall be moved to the 8th of July, 2014 (Sunday)