Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Omezení pohybu

 Omezení provozu z důvodu konání akcí v době od 3.5 do 6.5.2012

Vážení uživatelé!

V období od 30.4.2012 do 6.5.2012 se budou na našem letišti konat akce, které částečně omezí pozemní provoz. Na přiložené mapce jsou ohraničeny plochy o které se jedná. Bude to stojánka „M“, částečně pojížděcí dráha „C“ a spojka „A“ mezi zmíněnými plochami. Pojíždění zvláště na severu je nutné konzultovat s D AFIS. Na pojezdové dráze „C“ bude volný pás v šířce 15m při pravém okraji pojížděčky ve směru od západu na východ. Přesto doporučujeme pro uživatele, kteří mají pronajaté budovy v jižní části letiště používat pojížděcí dráhu „A“.

Dne 6.5.2012 bude na pojížděcí dráze „B“ probíhat akce „INLINE brusle“, kdy bude k dispozici pozemní koordinátor, který bude jako každoročně pomáhat D AFIS regulovat pojíždění jednotlivých letounů.