Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

ŘLP - 21.4.2010

Od 12:00 hodin dne 19.4.2010 bylo obnoveno poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky.

V souladu s  rozhodnutím Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL ) ministři dopravy členských zemí Evropské unie odsouhlasili postupné a koordinované otevírání evropského vzdušného prostoru v závislosti  na existujících technických studiích a dostupných příchozích datech. Vzdušný prostor nad Evropou je rozdělen do tří zón v závislosti na množství výskytu sopečného popela.

-    První zóna je vymezena kolem samotného jádra znečistění, kde jsou lety zakázány, jelikož nelze garantovat plnou bezpečnost. Takové zóny vzdušného prostoru jsou Poradenským centrem pro vulkanický popel (VAAC - Volcanic Ash Advisory Center) označeny jako bezletové zóny (No Fly Zones) a následně uveřejněny prostřednictvím NOTAM subjektu, který na území daného státu poskytuje leteckou informační službu.

-   V druhé zóně jsou již podmínky vhodné pro leteckou přepravu, ačkoliv se v ní mohou nacházet stopy vulkanického popela a je vyhlášena výstraha před jeho výskytem. O provedení letu rozhoduje samotná letecká společnost, stejně jako v případě jiných meteorologických jevů. Posádky letadel budou také střediska řízení letového provozu informovat o případné nestandardní situaci/výskytu sopečného popela.

-  Třetí zóna je  bez přítomnosti sopečného popela a neobsahuje tedy žádná omezení pro letecký provoz.

Informace a pokyny pro cestující z letiště Praha poskytují jednotlivé letecké společnosti na svých webových stránkách.

Richard Klíma, tiskový mluvčí, ŘLP ČR, s. p.

zdroj: http://www.rlp.cz/