Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.6.2019 – 30.6.2019

                 Ornitologická situace pro letecký provoz se plošně zklidňuje, pouze v oblastech senosečí bude zhoršená Na sekaných lukách se budou pohybovat velká hejna racků, čejek, špačků, kteří zde hledají potravu. V oblastech velkých vodních ploch je situace, klidná  většina vodních ptáků vyvádí svá mláďata, popřípadě sedí na snůškách (racci, kachny, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se vyskytují  havrani vrány a racci, v oblasti zemědělských prací se objevují čápi, volavky a dravci, kteří při jasném počasí krouží do vysokých výšek. Vlaštovky a jiřičky vyvádějí svou první várku mladých a jejich aktivita se bude lokálně stupňovat. V okolí velkých měst je zvýšená aktivita havranů, kavek a holubů (Pardubicko, Chrudimsko, Poděbrady).

 Vnitřní OP

  • situace ve vnitřním OP bude zhoršená v první dekádě měsíce z důvodu sekání, v tomto období zde bude zvýšená aktivita  špačků, dravců, vlaštovek a jiřiček, kteří zde hledají potravu, může to omezit starty a přistání,  pohyby dravců na travnatých plochách (poštolka, moták, káně), pravidelně přeletují zdivočelí holubi na statek v Ruseku a to  hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prostoru letiště se občas objevují vrány, převážně v severní části letiště, dále straky, které se vyskytují po celé ploše a také zpěvné ptactvo (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).
  • poblíž vzletové dráhy se občasně objevují bažanti a koroptve. Zajíci budou aktivní v ranních a večerních hodinách, v ranních hodinách se mohou vyskytovat i na zpevněných plochách, kde se rádi suší od rosy
  • v areálu se vyskytuje srna, která pokud nebude rušena bude se schovávat ve vyšším porostu. 

 

 Vnější OP

 - na okolních písnících je situace klidná, aktivita vodních ptáků je nízká. Nárazově se zde objevují  větší hejna kormoránů a divokých kachen

- dravci hnízdí, jejich aktivita je nárazová a  v okolí letiště je občasný výskyt orlů mořských, kání, motáků, luňáků, poštolek a to hlavně při jasném počasí, kdy loví pro své mláďata

- přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva je také v okolí Labe