Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

 

Ornitologická zpráva na období od 1.5.2018 do 31.5.2018

       Ornitologická situace na území ČR se zklidnila, hlavní jarní tah ptactva je již na svém vrcholu . Po celém území ČR začala hnízdní doba ptáků a aktivita tažných ptáků je nižší. Vysoká aktivita ptáků, je pouze v okolí skládek popřípadě v oblastech zemědělských prací. Zde se vyskytují velká hejna převážně racků popřípadě havranů. Koncem měsíce začnou zemědělci sekat jeteloviny a traviny, zde bude zvýšená aktivita převážně racků, špačků, vlaštovek, jiřiček a dravců

Vnitřní OP:

         Ve vnitřním ochranném pásmu letiště je zvýšený pohyb strak, divokých holubů a špačků, kteří vyvádějí mladé a shání pro ně potravu. Na všech travnatých plochách, které se postupně sekají se  hojně vyskytují dravci (poštolka, káně, motáci), vrány, konipasi, skřivani, občasné přelety kvíčal, labutí, volavek a kormoránů, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka a to hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. Po ploše travnaté vzletové dráhy se loví hmyz vlaštovky a jiřičky, u hlavní vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje bažant, koroptev, zajíci se stále honcují (páření), takže jejich aktivita ještě stále zvýšená, hlavně k večeru a v noci, kdy pobíhají po travnatých, ale i zpevněných plochách po celém areálu letiště a jejich ostražitost vůči okolnímu světu je nízká. Objevuje se zde jeden kus srnčí zvěře, která pokud není vyplašena, je zalehlá ve vyšších porostech

Vnější OP:

- vysoká aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka.  Občasné přelety havranů, vran a vodního ptactva. Na Správčickém písníku se zdržují velká hejna vodního ptactva (kachny, kormoráni, racci) V okolí krouží dravci (káně, orel, mořský, poštolka, moták pochop) především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek z důvodu toku. Při zemědělských pracích v okolí letiště je nutné počítat se zvýšenou aktivitou ptactva a to převážně racků, špačků a čejek.