Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.8.2019 –31.8.2019

                 

Ornitologická situace pro letecký provoz je celkem klidná, pouze na polích a lukách, kde probíhají žně se pohybují větší hejna divokých a domácích holubů. V oblastech velkých vodních ploch, se objevují větší hejna vodních ptáků (racci, kachny, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se pohybují havrani a racci. Postupně se ptáci připravují na podzimní tah. Čápi, motáci, luňáci, káně, poštolky postupně opouštějí svá hnízdiště, a objevují se ve větší koncentraci na polích a lukách, kde v určitých oblastech mohou kroužit do vysokých výšek a to zvlášť při dobrých termických podmínkách, které se často v tomto období vytváří. Koncem období se začnou houfovat vlaštovky a jiřičky, připravují na podzimní tah. Špačci se lokálně objevují ve velkých hejnech, nejčastěji v oblastech ovocných a rybízových sadů nebo na vinicích. K večeru se objevují u vodních ploch, kde nejčastěji nocují v rozlehlých rákosinách Nejvyšší aktivita vlaštovek, jiřiček a špačků  je před deštěm a po dešti, kdy se rojí hmyz a tito ptáci ho lovi.
 Vnitřní OP
situace ve vnitřním OP je celkem klidná, zhoršená bude v začátku měsíce, kdy dochází k mulčování, očekává se  zvýšená aktivita  špačků, vlaštovek a jiriček, dále dravců (káně, poštolka, moták), straky a vrány. Všichni jmenovaní  zde budou hledat potravu a to může omezit starty a přistání. Pravidelně zde přeletují zdivočelí holubi na statek v Ruseku a to  hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. V prostoru letiště se objevuje zpěvné ptactvo a to po celé ploše (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).
poblíž vzletové dráhy se občasně objevují bažanti a koroptve. Zajíci svou aktivitu zmírnili, jejich pohyb je závislý na počasí, ve dne je nízká, v ranních a večerních hodinách je zvýšená. Pohybují se na plochách travnatých i zpevněných, kde se v ranních hodinách rádi suší i na zpevněných plochách a to také po dešti.
 
 Vnější OP
 - na okolních písnících je situace klidná, občasně se zde objevují větší kormoránů a kachen                                                                      - zvýšený pohyb dravců je na sklizených polích v okolí letiště                   
  - orel, káně, motáci, luňáci, poštolky  při jasném počasí  krouží do vysokých výšek                                                                                     - přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva je také v okolí Labe