Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.4.2019 – 16.4.2019

                 Ornitologická situace pro letecký provoz je stále nepříznivá, probíhá jarní tah ptáků. Na polích a lukách se pohybují velká hejna racků, čejek, špačků a divokých holubů. Kritická situace je v oblastech velkých vodních ploch, kde se objevují velká hejna vodních ptáků (racci, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se objevují havrani a racci, v oblasti zemědělských prací se objevují špačci, havrani a racci. Postupně se objevují  čápi, motáci, luňáci, kteří okamžitě obsazují svá hnízdiště, na kterém dochází k toku a tito dravci létají do vysokých výšek. S postupným oteplováním se začínají objevovat i vlaštovky a jiřičky a jejich aktivita bude sílit s hlavním příletem. V okolí velkých měst je zvýšená aktivita havranů, kavek a holubů (Pardubicko, Chrudimsko, Poděbrady).

 Vnitřní OP

  • situace ve vnitřním OP je stále zhoršená, zvýšená aktivita  špačků a čejek, kteří zde hledají potravu, může omezit starty a přistání,  pohyby dravců na travnatých plochách (poštolka, moták, káně), pravidelně přeletují zdivočelí holubi na statek v Ruseku a to  hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prostoru letiště se občas objevují vrány, převážně v severní části letiště, dále straky, které se vyskytují po celé ploše a také zpěvné ptactvo (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).
  • poblíž vzletové dráhy se občasně objevují bažanti a koroptve. Zajíci se stále honcují (páření), což znamená vysokou aktivitu, pohybují se na plochách travnatých i zpevněných, kde se prohánějí a tím se snižuje i jejich ostražitost a pozornost.

 

 Vnější OP

 - na okolních písnících je situace také zhoršená díky toku vodního ptactva, aktivita vodních ptáků je zvýšená, kačeři nahánějí kachny a pronásledují ve velkých výškách i mimo vodní plochy. Objevují se zde velká hejna kormoránů a divokých kachen                                                                                                                                                                                              - dravci jsou v toku a dochází k páření, vysoký pohyb dravců je nejen v okolí letiště (orel, káně, motáci, luňáci, poštolky) a to hlavně při jasném počasí, kdy krouží do vysokých výšek - přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva je také v okolí Labe.    .                                                                                      -