Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Vážení uživatelé letiště LKHK, piloti a zákazníci,

v rámci naší snahy o zvyšování provozní bezpečnosti na letišti Hradec Králové, uvítáme veškeré poznatky o událostech a činnostech, které mohou nebo by mohli vést ke vzniku nebezpečné situace, incidentu nebo nehody. Veškeré tyto poznatky máme zájem vyhodnocovat a adekvátně na ně reagovat a zároveň poskytnout oznamovateli zpětnou vazbu o výsledku šetření a přijatých opatřeních.

Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách www.lshk.cz zřídili formulář “Bezpečnostní hlášení“, který je zpracován ve formě interaktivního pdf. Formulář oznamovatel vyplní (vyplňuje část A) a přímo z webových stránek odešle. V případě, že si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě, může vyplněný formulář vytisknout a vložit do schránky, umístěné u vjezdu do neveřejné části letiště (brána č.10, u garáží LSHK). Zpětná vazba o prošetření události bude anonymnímu oznamovateli poskytnuta prostřednictvím zprávy na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či problémů s vyplněním formuláře, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím emailu safety@lshk.cz nebo na 733 603 168.

Veškerá přijatá oznámení podléhají pravidlům o ochraně osobních údajů.

Děkujeme za Vaše podněty a spolupráci.

Letecké služby Hradec Králové a.s.

 

K přečtení uvedených dokumentů potřebujete program Acrobat Reader.
Pokud ho nemáte nainstalovaný, můžete jeho bezplatnou verzi stáhnout zde.