Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

O nás - Letecké služby Hradec Králové a.s.

Společnost Letecké služby Hradec Králové a.s., se sídlem Piletická 151, 500 03 Hradec Králové - Rusek, IČ 27520668 byla založena  14. srpna 2007 právní forma akciová společnost.

 

Hlavním akcionářem a vlastníkem společnosti je Statutární město Hradec Králové.Předmětem podnikání společnosti je:- správa a údržba nemovitostí

- provozování letiště

- poskytování leteckých služeb a služeb při odbavovacím procesu na letišti

- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

- skladování zboží a manipulace s nákladem

- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

- pronájem a půjčování věcí movitých

- zprostředkování obchodu a služeb

- technické činnosti v dopravě

- poskytování technických služeb

- balící činnosti

- zasilatelství

- reklamní činnost a marketing

- činnost technických poradců v oblasti dopravy

- kopírovací práce

- překladatelská a tlumočnická činnost

 

Orgány společnosti jsou:

 Valná hromada - jako nejvyšší orgán společnosti je shromáždění akcionářů, kteří schvalují zejména znění stanov společnosti, strategii a dlouhodobé plány společnosti a výsledky jejího hospodaření. Valná hromada rovněž volí a odvolává členy dozorčí rady, kteří nejsou voleni z řad zaměstnanců společnosti.  Jednání a rozhodování valné hromady vychází z obchodního zákoníku a dalších obecně závazných předpisů stanov společnosti a řídí se jednacím řádem. Představenstvo - je statutární orgán společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti komplexně odpovídá za obchodní vedení společnosti, její prosperitu a rozvoj a vykonává zaměstnavatelská práva společnosti. Rozhoduje o všech náležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Za svou činnost je představenstvo odpovědno valné hromadě společnosti.

 

Předseda představenstva:

           Ing. Pavel Rind

Členové představenstva:

  • Ing. Bc. Jiří Bláha
  • Mgr. Lukáš Fiedler
  • Mgr. Zdeněk Petr
  • Pavel Marek

 

Dozorčí rada - dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů, aktivit společnosti v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a stanovami společnosti.


Předseda dozorčí rady:

          

Členové dozorčí rady:

  • Ing. Aleš Kůrka
  • Bc. Ondřej Vrabec

V současné době má letiště status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí Schengenského prostoru. Kategorie letiště je 2B. Snahou společnosti a současné politické reprezentace města je vybudovat regionální letiště, které by sloužilo především hradeckému regionu.


Společnost Letecké služby Hradec Králové, a.s. je od 1.9.2010 držitelem Certifikátu normy ČSN EN ISO 9001:2009 od certifikačního orgánu TUV International s.r.o. na provozování letiště, poskytování služeb účastníkům letového provozu a poskytování služeb při odbavovacím procesu. 

 

K přečtení uvedených dokumentů potřebujete program Acrobat Reader.
Pokud ho nemáte nainstalovaný, můžete jeho bezplatnou verzi stáhnout zde.