Nejčastější dotazy (FAQ)

Pravidla létání a jejich porušení

www.caa.cz   – Úřad pro civilní letectví

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/lkhk_text_cz.html – VFR příručka – LKHK

V případě, že plánujete provozovat dron nebo pouštět draka v blízkosti letiště je potřeba provést dohovor, a to nejlépe v předstihu. Osoba poskytující informace provozu (dispečer) Vám sdělí, za jakých podmínek lze tuto činnost provádět a požádá vás o telefonický kontakt.

Prosím počítejte i s možností, že Vám bude tato činnost zakázána.

Takové akustické projevy jsou velmi často spojené s provozem nadzvukových letadel při nácviku překračování rychlosti zvuku. Jedná se o sonický třesk. Na letišti Hradec Králové není trvale umístěno nadzvukové letadlo, a tudíž případné stížnosti nebo dotazy prosím směřujte na Armádu ČR.

Za šetření událostí spojených s porušením pravidel létání je odpovědný Úřad pro civilní letectví.

Zákon č.49/1997 Sb. stanovuje odpovědnost za udělování sankci v oblasti porušování pravidel létání jednoznačně pouze Úřadu pro civilní letectví.

V případě, že jste svědkem neobvykle nízkého přeletu letadla nad zástavbou nebo shromážděním osob, máte možnost podat podnět k prošetření takové události, a to přímo na Úřad pro civilní letectví. www.caa.cz. Pro urychlení a objektivitu šetření je vhodné hlášení doplnit o datum, čas a lokalitu kde k události došlo. Velkou pomocí při dohledání konkrétního letadla je také fotodokumentace nebo alespoň imatrikulace letadla.

Vzdušný prostor nad Hradcem Králové a jeho přilehlém okolí je klasifikován jako prostor třídy G a z toho plynou i pravidla, která musí pilot dodržet. Základními pravidly pro let v této třídě se zabývá předpis L2 hl.4 čl. 4.6

„ S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet a přistání nebo pokud tak povolí příslušný úřad, nesmí být let VFR prováděn: a) nad hustě zastavěnými oblastmi měst, vesnic a jiných obydlených míst nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla; EU: b) kdekoli jinde, než je stanoveno v písm. a), ve výšce nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou nebo 150 m (500 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 150 m (500 ft) od letadla.“

Za dodržování pravidel létání je odpovědný pilot.