Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

LETIŠTNÍ POPLATKY NA LKHK
platné od 1.7.2018
     
     
1. PŘISTÁVACÍ POPLATKY    
     
a) jednorázové     
Jednorázový poplatek je poplatek za 1 přistání na LKHK (vztahuje se na beton i trávu).  
Poplatek se rozděluje podle typu a tonáže letadla.  
typ letadla podle tonáže cena bez DPH za
přistání
ULL – ultralehký letoun 55,00
TL do 1 t – těžké letadlo do 1 tuny 65,00
TL do 2 t – těžké letadlo do 2 tun 150,00
TL nad 2 tuny – za každou započatou tunu 205,00
     
b) bodové – bodovka    
Bodový poplatek je zvýhodněný poplatek za více přistání na LKHK (vztahuje se na beton i trávu).
Jednotlivé bodovky mají platnost 1 rok od data zakoupení.  
ULL – ultralehký letoun    
počet bodů cena bez DPH za 1 bod  
10 - 100 50,00  
101 - 200 47,00  
201 a více 44,00  
     
TL – letadla 1 až 5 tun
druh bodovky (počet bodů) cena bez DPH za 1 bod  
10 - 100 60,00  
101 - 200 58,00  
201 a více 55,00  
     
Počet odečtených bodů za jedno přistání dle typu letadla  
druh letadla počet bodů
ULL – ultralehký letoun 1 bod
TL do 1 t – těžké letadlo do 1 tuny 1 bod
TL do 2 t – těžké letadlo do 2 tun 2 body
TL do 3 t – těžké letadlo do 3 tun 4 body
TL do 4 t – těžké letadlo do 4 tun 8 bodů
TL do 5 t – těžké letadlo do 5 tun 10 bodů
za každou další započatou tunu + 2 body
     
2. POPLATKY ZA VYUŽITÍ SLUŽBY AFIS, HANDLING A SVĚTLOTECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
     
a) Noční létání    
Jedná se o poplatek za zabezpečení služeb, rozsvícení dráhových světel a světel na pojížděcích drahách na letišti Hradec Králové pro noční létání mimo provozní dobu letiště.
     
  cena bez DPH za
každou započatou hodinu
Do 3 letadel 1440,00
Každé další letadlo 480,00
     
b) Jednorázový odlet, přílet    
Jedná se o poplatek za zabezpečení služeb, rozsvícení dráhových světel a světel na pojížděcích drahách na letišti Hradec Králové pro případ jednorázového příletu nebo odletu z/na letiště mimo provozní dobu.
Požadavek se podává min. 24 hodin předem. V případě, že dojde k objednání v čase kratším než je 24 hodin, bude poplatek navýšen o 100%!!!
     
  cena bez DPH
Přílet 2000,00
Odlet 2000,00
     
c) Rozsvícení světel v provozní době    
Jedná se o poplatek za rozsvícení dráhových světel a světel na pojížděcích drahách na letišti Hradec Králové pro případ vyžádání této služby osádkou letadla v provozní době letiště.
     
  cena bez DPH
Krátkodobé svícení (max 15 min) 360,00
Dlouhodobé svícení (každá započatá hod.) 960,00
     
d) Osvětlení letadla na stojánce na vyžádání (cena bez DPH)  
Za noc - 300,- Kč    
     
3. PARKOVACÍ POPLATKY    
     
Parkování letounu na odstavných plochách - do max MTOW 2 t (cena bez DPH)  
     
První den - 10,- Kč za každou započatou hodinu, první dvě hodiny zdarma  
Další dni - 120,- Kč za každý započatý den    
     
Parkování letounu na odstavných plochách - nad MTOW 2 t (cena bez DPH)  
     
- 100,- Kč za každou tunu a započatý den    
     
4. NAVÝŠENÍ POŽÁRNÍ KATEGORIE LETIŠTĚ (cena bez DPH)  
(viz. L 14, hl. 9)    
     
CAT 3 - 4 – 600,- Kč/hod (přistavení 30 min. před plánovaným odletem/přistáním)  
– každá další započatá 1/2 hod. - + 300,- Kč  
CAT 5 - 7 – 1200,- Kč/hod (přistavení 30 min. před plánovaným odletem/přistáním)  
– každá další započatá 1/2 hod. - + 600,- Kč  
     
5. POUŽITÍ HANDLINGOVÉHO AUTA    
     
Výjezd handlingového auta na vyžádání do prostoru letiště – 120,- Kč (bez DPH).  
Výjezd handlingového auta na vyžádání mimo prostor letiště – dohodou.  
     
6. POPLATEK ZA ZABEZPEČENÍ ODBAVENÍ OSÁDEK A CESTUJÍCÍCH  
     
Celní a pasové odbavení osádek a cestujících při letu mimo území EU a Schengenský prostor:
     
- 120,- Kč/osoba (bez DPH)    
     
Bezpečnostní odbavení osádek cestujících (fyzická kontrola osádek, cestujících a zavazadel):
     
- 240,- Kč/osoba (bez DPH)    
     
7. ZAPŮJČENÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV LETADLA  
     
- 120,- Kč za každou započatou hodinu (bez DPH)  

K přečtení uvedených dokumentů potřebujete program Acrobat Reader.
Pokud ho nemáte nainstalovaný, můžete jeho bezplatnou verzi stáhnout zde.