Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.9.2022 do 30.9.2022

    Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se  začíná zhoršovat z důvodu podzimního tahu ptáků. Ptáci se začínají shromažďovat na polích na celém území ČR probíhají zemědělské práce. Zde se  koncentrují dravci (káně, poštolky, motáci, luňáci), čápi a volavky, kteří zde loví hraboše, ale také špačci, divocí a domácí holubi. V těchto oblastech je  také vysoká aktivita, vran, havranů a racků. U vodních zdrojů je vysoká aktivita vodních ptáků a v podvečerních hodinách i špačků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, kde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují domácí holubi. Aktivita jiřiček a vlaštovek je vysoká a bude se zklidňovat koncem měsíce, kdy se bude hlavní tah zklidňovat. 

Vnitřní OP

      V areálu letiště je ornitologická situace lehce zhoršená. Většina travnatých ploch se průběžně se mulčuje. Na těchto plochách se vyskytují hlavně dravci (poštolka, káně, motáci), straky, vrány, občasně špačci a volavky. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou. Stálý výskyt  bažanta a koroptve, jejich aktivita je mírná. V objektu se stále pohybují 2 kusy srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech. 

Vnější OP:

    Zvýšená aktivita holubů je stále okolo zemědělského statku u Ruseka z důvodu vysoké potravní nabídky ve statku a to hlavně v ranních a odpoledních hodinách. V okolí letiště se pohybují vrány, straky a občas i kavky, divocí holubi a špačci. Aktivita vodních ptáků  na okolních písnících je zvýšená a to hlavně v ranních a podvečerních hodinách. V severním předpolí se objevují  dravci (káně, orel poštolka, moták pochop), kteří zde loví.  

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s