Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od 1.6.2024 do 30.6.2024

    Ornitologická situace pro letový provoz na celém území ČR se lehce zklidnila, zhoršená, je pouze v oblasti senosečí a v oblasti ovocných sadů, kam se slétají velká hejna špačků. Většina ptáků vyvádí své mladé a ti se zatím nevzdalují daleko od svého hnízda. Dravci se zdržují na posekaných loukách, zde se budou koncem měsíce vyskytovat i jejich mláďata, ale jejich letové schopnosti, ještě nejsou dobré. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani a krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují havrani a domácí a divocí holubi. Z dravců momentálně hnízdí už jen ostříži a motáci a tak jejich aktivita je nižší. Nad loukami proletují skřivani, přelétávají velká hejna holubů hřivnáčů a špačků. Holubi a špačci mají už druhé a někde i třetí snůšky, jejich mladé z prvního přípaně druhého hnízdění tvoří větší hejna, ale převážně se zdržují v nízkých výškách v okolí posekaných luk.. Před deštěm a po dešti je předpoklad vysoké aktivity jiřiček, vlaštovek a špačků, kteří budou lovit rojící se hmyz. V průběhu června budou probíhat senoseče a sklizení pícnin po celém území ČR. Zde bude v závislosti na počasí předpoklad vysoké aktivity

Vnitřní OP

      V areálu letiště je ornitologická situace celkem klidná. Na posekaných travnatých plochách se nárazově objevují větší hejna špačků, pohybují se zde konipasi a přeletují zde skřivani. Dále zde loví dravci (poštolka, káně, moták pochop) vyskytují se zde straky, vrány a kavky, občasně volavky. Jsou zde pravidelné a četné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou.  Na travnatých plochách se objevují bažanti a koroptve, jejich aktivita je nízká. Bude záviset na vývoji počasí hlavně při dešti je zde možnost výskytu racků a to na zpevněných plochách.  V objektu se pohybují 2 kusy srnčí zvěře, která pokud není rušena, zůstává ležet ve vyšších porostech.

Vnější OP:

    Vysoká aktivita holubů je stále okolo zemědělského statku u Ruseka z důvodu vysoké potravní nabídky ve statku, hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. V okolí letiště se pohybují vrány, havrani, špačci, straky a občas i kavky a kvíčaly. Vodní ptáci jsou aktivní v brzkých ranních a podvečerních hodinách převážně se jedná o kachny, které přelétají mezi písníky. V severním předpolí se pravidelně objevují dravci (káně lesní, orel mořský, poštolka, moták pochop), volavky, labutě, čejky.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s                                                           

 Zpracoval dne 02.06.2024                                                   

      Karel Nejman