Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.3.2023 do 31.3.2022

     Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se zhoršuje, začíná jarní tah ptáků. Na celém území se pohybují velká hejna hus, které létají v různě početných formacích a velká hejna racků. Severské populace havranů se také daly do pohybu. Začali se objevovat první čejky, špačci a divocí holubi. Dravci (káně, poštolky) jdou do toku, takže jejich aktivita je vysoká. Většina orlů mořských a krkavců již zahnízdilo a tím se jejich aktivita snížila. Volavky, se shromažďují na travnatých a zasetých plochách, kde loví hraboše. Na polích s ozimním obilím se stále objevují větší hejna labutí případně, hus a husic nilských. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. V oblastech ovocných sadů a u silnic, kde jsou ovocné stromy je vysoká aktivita kvíčal. Koncem měsíce se v závislosti na počasí začne situace zhoršovat, začne hlavní tah.

 

Vnitřní OP

      V areálu letiště se ornitologická situace lehce zhoršuje. Na travnatých plochách se vyskytují hlavně dravci (poštolka, káně, moták pilich), straky, vrány a kavky, občasně volavky. Začali se zde objevovat skřivani a konipasi. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou. Honcování (páření) zajíců je v plném proudu, proto jsou neopatrní a ztrácejí přirozenou plachost. Doporučuji zvýšenou obezřetnost, protože může lehce dojít ke střetu při pohybu na letišti. Stálý výskyt bažanta a koroptve, jejich aktivita je mírná. V objektu se stále pohybují 3 kusy srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech.

Vnější OP:

    Vysoká aktivita holubů je stále okolo zemědělského statku u Ruseka z důvodu vysoké potravní nabídky ve statku, hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. V okolí letiště se pohybují vrány a straky, občasně i kavky a kvíčaly. Z vodních ptáků  na okolních písnících jsou četné přelety kormoránů, husic nilských a velký pohyb racků. V severním předpolí se vyskytují dravci (káně lesní, orel mořský, poštolka). Občasně tu jsou i volavky, které zde také loví hraboše, labutě sem občas zalétají na pastvu. Všichni jmenovaní dravci půjdou brzy do toku, takže se sníží jejich opatrnost.     

 

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s