Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.5.2023 do 31.5.2022

     Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se postupně zašíná zklidňovat, hlavní jarní tah začíná kumulovat. Většina ptáků zašala hnízdit a proto se jejich aktivita snižuje. Lokálně se pohybují na polích, která se zemědělsky upravují, větší hejna racků, špačků a holubů. Dravci (káně, poštolky, jestřábi) již hnízdí, takže jejich aktivita je nízká. Orli mořští a krkavci krmí své mladé jejich aktivita opatrná. Motáci a luňáci jdou do toku a objevují nad polními plochami, kde hledají svoji kořist, motáci v rámci toku létají nad rybníky, popřípadě nad rákosinami. Volavky a čápi již také hnízdí. Na polích s ozimním obilím se objevují  menší hejna nehnízdících jeřábů, ale i hus a husic. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi. Vlaštovky,jiřičky, špačci již také hnízdí, takže jejich aktivita je snížena a opatrná-hlavní hejna se objeví v polovině měsíce v závislosti na počasí.

 

Vnitřní OP

      V areálu letiště se ornitologická situace také zklidnila. Na podmáčených travnatých plochách se vyskytují hlavně špačci, dravci (poštolka, káně, moták pochop), straky, vrány a kavky. Pohybují se zde skřivani a konipasi. V případě deště se zde pohybují na zpevněných plochách již menší hejna racků. Stále jsou zde pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou. Honcování (páření) zajíců, již se pomalu uklidňuje. Stálý výskyt bažanta a koroptve, jejich aktivita je mírná. V objektu se stále pohybují 3 kusy srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech.

Vnější OP:

    Aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka již není tak vysoká, ale pravidelné a to převážně v dopoledních a odpoledních hodinách. V okolí letiště se pohybují vrány a straky, jejich aktivita je nízká z důvodů hnízdění. Z vodních ptáků na okolních písnících jsou občasné přelety kormoránů, husic nilských. V severním předpolí se vyskytují dravci (káně lesní, orel mořský, poštolka, moták pochop, luňák).

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s