Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.11.2022 do 30.11.2022

    Ornitologická situace  pro letový provoz na území ČR se  začíná pomalu zklidňovat, hlavní podzimní tah ptáků je ukončen. Lokálně se hejna ptáků shromažďují na polích, kde probíhají zemědělské práce. Zde se  koncentrují hlavně dravci (káně, poštolky) a volavky, kteří zde loví hraboše. V těchto oblastech je  také zvýšená aktivita, vran, havranů, racků a domácích holubů. U vodních zdrojů je vysoká aktivita hlavně u rybníků, kde se konají výlovy a to převážně racků, volavek a bahňáků. Vysoká aktivita ptáků je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, kde se vyskytují domácí holubi. V podhorských oblastech je zvýšená aktivita kvíčal, které se postupně přesunují do nížin a zdržují se převážně okolo ovocných stromů u silnic a ovocných sadů. 

Vnitřní OP

      V areálu letiště je ornitologická situace klidná. Travnaté plochy jsou zmulčovány. Na těchto plochách se vyskytují hlavně dravci (poštolka, káně), straky, vrány a kavky. Stále jsou zde pravidelné a četné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou. Stálý výskyt zajíce, bažanta a koroptve, jejich aktivita je mírná. V objektu se stále pohybují 2 kusy srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech. 

Vnější OP:

    Vysoká aktivita holubů je stále okolo zemědělského statku u Ruseka z důvodu vysoké potravní nabídky ve statku, hlavně v ranních a odpoledních hodinách. V okolí letiště se pohybují vrány, straky a občas i kavky a kvíčaly. Aktivita vodních ptáků  na okolních písnících je nízká. V severním předpolí se objevují  dravci (káně, orel poštolka, moták pilich), kteří zde loví.  

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s