Biologická ochrana

Ornitologická zpráva na období od​ ​ 1.8.2023 do 31.8.2023

     Po celém území ČR probíhají žně, a jiné zemědělské aktivity, díky tomu je předpoklad zvýšené aktivity ptáků. Na tyto pole se převážně slétají domácí a divocí holubi, ale také dravci. Většina ptáků má vyvedena mláďata, která se učí létat a shánět potravu. Druhy, které se shromažďují v hejnech se nárazově vyskytují na čerstvě sklizených polích a díky svým přeletům jsou nebezpeční pro letecký provoz. Začali se houfovat rorýsi, kteří vyvedli svá mláďata, v polovině měsíce se budou chystat k odletu. Díky deštivému počasí v minulých dnech se rojí hmyz, který loví jiřičky a vlaštovky ve velkých hejnech. Vlaštovky, jiřičky, mají již druhé hnízdění za sebou. Jejich aktivita bude nadále závislá na vývoji počasí, při vlhkém počasí budou mít zvýšenou aktivitu.  Lokálně probíhá i sklizeň pícnin a na polích, která jsou posekána,  se slétávají velká hejna racků, špačků a dravců (káně, poštolky, motáci) Hodně vysoká aktivita špačků je v okolí rybníků, kam chodí nocovat do rákosin, a v ovocných sadech, kam chodí za potravou na dozrávající ovoce. Přelétávají ve velkých hejnech převážně v ranních a pozdně odpoledních hodinách. Vysoká aktivita je stále v oblastech skládek odpadů, zde se koncentrují převážně racci, vrány, straky, kavky, havrani, krkavci, ale také u velkých měst a zemědělských objektů, zde se pohybují domácí holubi.

 

Vnitřní OP

      V areálu letiště je ornitologická situace poměrně klidná pouze nárazově se zde objevují velká hejna špačků na zmulčovaných travnatých plochách. Nad zpevněnými plochami proletují větší hejna vlaštovek a jiřiček v případě deště je nutno počítat s jejich zvýšenou aktivitou. Na travnatých plochách loví dravci (poštolka, káně, motáci), straky, vrány a kavky. Pohybují se zde skřivani Stále jsou zde pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka. Tyto přelety jsou přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, ale pokud bude větrné počasí a nebo nízká viditelnost díky mlhám, létají těsně nad dráhou. Stálý výskyt bažanta a koroptve, zajíců,  jejich aktivita je nízká. V objektu se stále pohybuje 1 kus srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech.

Vnější OP:

    Aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka je nízká, ale pravidelná a to převážně v dopoledních a odpoledních hodinách. V okolí letiště začnou žně a po té se zde zvýší aktivita ptáků, převážně domácích a divokých holubů, ale také dravců (káně lesní,  poštolka, moták pochop, moták lužní luňáci). Z vodních ptáků na okolních písnících jsou občasné přelety kachen, racků, kormoránů, husic nilských, orlů mořských.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno pracovníkem biologické ochrany letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální ornitologická výstraha na webu LSHK a.s