Upozornění

Vážení uživatelé, s ohledem na akce spojené s údržbou letiště, si Vás dovoluji pozvat na setkání s uživateli a to ve čtvrtek 3.6.2021 od 13:00 hod. Z důvodu zajištění adekvátních hygienických podmínek (rozestupy, desinfekce), se setkání uskuteční na budově č. 154.

Ornitologická výstraha

Z důvodu mulčování travnatých ploch v prostoru letiště (velké brýle, travnatá dráha) a vlivem proměnlivého a převážně deštivého počasí, je nutno počítat se zvýšenou aktivitou ptáků, kteří zde loví rojící se hmyz. Jedná se převážně o špačky, jiřičky, vlaštovky a straky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.