Pozvánka na událost

Vážení uživatelé,  Letecké služby Hradec Králové a.s. si Vás touto cestou dovolují pozvat na již třetí ročník akce „Setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Královéhradeckého kraje“, kterou již třetím rokem pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického a Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Leteckými službami Hradec Králové a.s., letištěm Pardubice (East Bohemian Airport...

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, dne 26.1.2023 od 07:00 UTC do 12:00 UTC nebudou z důvodu profylaxe k dispozici světelná zabezpečovací zařízení letiště Hradec Králové. Sledujte prosím NOTAM. Děkujeme za pochopení.  

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, z důvodu technické údržby stanoviště věz, nebudou dne 6.2.2023 poskytovány informace známému provozu. Sledujte zprávy NOTAM  a v případě využití letiště, neopomeňte svůj let avizovat cestou aplikace na www.lshk.cz. Současně připomínáme dodržení předpisu L11 dodatek S ve smyslu povolených činností v ATZ při neposkytování informací známému provozu.  Děkujeme za pochopení.

Informace pro uživatele (testovací režim na branách 12, 13 a 26)

Vážení uživatelé, brány 12, 13 a 26 jsou pro vjezd do neveřejné části letiště osazeny čtečkami SPZ. V tomto období stále platí nutnost používat GSM klíče při výjezdu z neveřejné části letiště. Žádáme uživatele s platným vjezdovým povolením pro rok 2023, aby v případě nefunkčnosti čteček SPZ informovali LSHK a.s.....