Informace pro uživatele (testovací režim na branách 12, 13 a 26)

Vážení uživatelé,

brány 12, 13 a 26 jsou pro vjezd do neveřejné části letiště osazeny čtečkami SPZ. V tomto období stále platí nutnost používat GSM klíče při výjezdu z neveřejné části letiště. Žádáme uživatele s platným vjezdovým povolením pro rok 2023, aby v případě nefunkčnosti čteček SPZ informovali LSHK a.s..

Děkujeme za pochopení.