Informace pro uživatele

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali o činnosti jeřábu v blízkosti letiště Pardubice.  Výšková mechanizace bude umístěna v ochranném pásmu vojenského letiště Pardubice a bude bránit letovému provozu. Činnost jeřábu bude do výšky do 25 m nad okolním terénem v lokalitě Nové Jesenčany. Přibližný střed pracoviště výškové mechanizace se nachází na těchto...

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, ve dnech 17. – 26.7.2023 bude probíhat částečná rekonstrukce TWY A v úseku od APN GA po TWY C. Z toho důvodu bude tento úsek pojezdové dráhy uzavřen pro veškerý provoz. Průjezd vozidel do severní části letiště bude umožněn pouze bránou č. 26. Sledujte zprávy NOTAM a respektujte pokyny osob...