Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,  připomínáme, že v úterý 6. 2. 2024 od 13:00 hod se uskuteční setkání s uživateli letiště Hradec Králové, zaměřené na průběh příprav akcí na letišti Hradec Králové pro rok 2024.  Místo setkání: Budova č. 69, zasedací místnost.  K jednání je přizván mimo jiné i organizátor akce Megakoncert pan Michal Thomes.

Bezpečností školení A2,3

dne 5.1.2024 bude od 10:00 probíhat na LKHK v budově č. 69: Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost, nebo aktualizace (A2,3). Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např....