Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,  v úterý 18.6.2024 bude z důvodu diagnostických prací pro veškerý provoz uzavřena RWY 15L/33R (beton) v čase od 07:00 hod LOC do 18:00 hod LOC. V průběhu dne budou rovněž probíhat diagnostické práce na TWY C, věnujte tedy pozornost pokynům O PIP.   RWY 15R/33L (tráva) bude v provoz bez omezení. Snahou bude práce dokončit v průběhu úterý...

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vážení uživatelé,  z důvodu údržby bude dne 11.6.2024 od 7,00 do 12,00 LOC uzavřena RWY 15R/33L.  S pozdravem Ing. Jaroslav Farkaš  Vedoucí stanoviště Poskytování informací známému provozu

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,  od pondělí 10.6.2024 začne příprava ploch v areálu neveřejné části letiště Hradec Králové pro akci Rock for People 2024.  Z uvedeného důvodu bude od 10. 6. 2024 do 18. 6. 2024 pro letový provoz uzavřena TWY A mezi stojánkou GA a tzv. velkou stojánkou a celá velká stojánka.  Průjezd vozidel bude umožněn se zvýšenou opatrností s ohledem na pohyb...

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé letiště Hradec Králové,  informujeme Vás, že ve středu 5.6.2024 v čase od 08:30 hod do 09:30 hod LOC proběhne prověřovací cvičení hasičské záchranné služby letiště Hradec Králové včetně kontroly sirény a automatického otevírání bran.  Věnujte zvýšené pozornosti při pohybu na plochách letiště.  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,  z provozních důvodů bude v sobotu a neděli 1. a 2. 6. 2024 zkrácena provozní doba letiště Hradec Králové do 18:00 hod LOC. Děkujeme za pochopení.  

Setkání s uživateli

Vážení uživatelé,  informujeme Vás o dalším termínu setkání s uživateli letiště Hradec Králové, které se uskuteční v úterý 4. 6. 2024 od 13:00 hod na budově č. 69.  Témata setkání:  1.   Průběh příprav kulturních akcí na LKHK léto 2024.  2.   Informace z letového provozu.  3.   Informace manažera bezpečnosti.  4.   Různé a diskuze.

Informace pro uživatele výcvikové plochy

Vážení uživatelé výcvikové plochy na letišti Hradec Králové,  v příloze zasíláme aktualizovaný plán využití plochy. 10_05_2024_prehled_blokace_stare-RWYStáhnout

Výroční ceny města Hradec Králové 2023 ocenily Open Skies for Handicapped

Město Hradec Králové slavnostně předalo výroční ceny za rok 2023. Hlavním bodem programu večera bylo udělení celkem sedmi cen, jejichž přidělení posuzují expertní komise a schvalují zastupitelé města. Jako první byla oceněna Událost roku Hradec Králové - charitativní akce Open Skies for Handicapped. Tato iniciativa si klade za cíl nabídnout...

Bezpečnostní školeni A2,A3

dne 27.5.2024 bude od 09:00 probíhat na LKHK v budově č. 69: Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost, nebo aktualizace (A2,3). Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např....

Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, na základě varování od PČR dbejte v oblasti security zvýšené ostražitosti v prostorách letiště. Děkujeme za pochopení.