Ornitologická výstraha

Dnešním dnem 8.7 začalo mulčování travnatých ploch, okolo travnaté přistávací dráhy. Dbejte prosím na zvýšenou opatrnost z důvodu většího pohybu zvěře. V areálu se pohybují 2 kusy srnčí zvěře, zajíci, bažanti, koroptve. V nadcházejících dnech lze očekávat zvýšenou koncentraci špačků, vlaštovek, jiřiček, vran, strak a dravců (poštolka, káně).