Setkání s uživateli

Vážení uživatelé,

s ohledem na plánovanou údržbu RWY 15L/33R, která bude probíhat od 23.8.2021 do 27.8.2021, svoláváme setkání s uživateli letiště s cílem upřesnit rozsah údržby a s tím související rozsah uzavírky předmětné dráhy.

Setkání proběhne v úterý 10.08.2021 od 13:00 hod na budově č. 154.

Před zahájením setkání s uživateli bude rozeslán odkaz pro možnost připojení přes Microsoft teams.