Oznámení uživatelům

Vážení uživatelé,

Dovolte, abychom Vás seznámili se specifiky provozní doby v závěru roku 2021.

Dle VFR příručky nebudou ve dnech 24.12.2021, 25.12.2021, 26.12.2021,31.12.2021 a 1.1.2022 poskytovány informace známému provozu. Upozorňujeme na dodržování ujednaných pravidel pro přílet a odlet dle platných koordinačních dohod a na dodržení ustanovení leteckého předpisu L11 dod. S čl. 1.3.1.  Dále upozorňujeme na nutnost využití aplikace dostupné na www.lshk.cz.