Setkání s uživateli letiště LKHK

Vážení uživatelé,

informujeme Vás o termínu setkání LSHK a.s. s uživateli letiště, které se uskuteční ve čtvrtek 24.03.2022 od 9:00 hod na budově č. 69, zasedací místnost.

Program jednání:

  1. Informace z letového provozu a služby handling.
  2. Informace manažera bezpečnosti.
  3. Stav TWY A, preventivní opatření, řešení oprav, další údržba letiště v průběhu roku 2022.
  4. Aktualizace obchodních podmínek s účinností od 01.04.2022.
  5. Plánované akce na letišti Hradec Králové.
  6. Různé a diskuze.

Současně žádáme o účast na jednání podnájemce Úlu č. 132.