Informace pro podnájemce v severní části letiště LKHK

Vážení uživatelé,

následující informace se týká podnájemců objektů: UL 166, UL 167, Nika 174, budova č. 180, UL 164, UL 156, UL 159, UL 160, UL 158, UL 162, UL 161

S ohledem na přepojení severní části letiště Hradec Králové na distribuční síť společnosti ČEZ, žádáme výše uvedené podnájemce o účast na jednání, které se uskuteční dne 26.05.2022 (čtvrtek) od 13 hodin na budově č. 69, kanceláře Leteckých služeb Hradec Králové a.s.  

V rámci jednání budou podnájemci seznámeni s dalším postupem hrazení nákladů spojených s odběrem elektrické energie z distribuční soustavy ČEZ.

Žádáme podnájemce, aby tomuto jednání věnovali pozornost.