Oznámení pro uživatele

Vážení uživatelé,

v souvislosti s připravovanou dílčí opravou plochy stojánky GA a TWY A, Vás žádáme o účast na jednání, v rámci kterého budete seznámeni s etapizací opravy a provozními postupy. Jednání se uskuteční ve čtvrtek 16.06.2022 od 08:30 hod, b.č. 69, zasedací místnost.

Žádáme o účast zejména uživatele a podnájemce objektů v blízkosti TWY A, stojánky GA a bývalé stojánky JIH.