Informace pro uživatele

Vážení uživatelé,

v termínu od 11.7.2022 do 22.7.2022 bude probíhat oprava TWY A a APN GA, a to v rozsahu od brány č.10 až po budovu č.154. Ve stanoveném úseku bude platit, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a z důvodu ochrany pracovníků zhotovitele, přísný zákaz pohybu letadel se spuštěnou motorovou jednotkou a přísný zákaz provádění motorových zkoušek. Věnujte pozornost vydaným NOTAM.