Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, 

dnes 26.07.2022 v čase 10:30 hod LOC byly ukončeny práce na opravě APN GA a TWY A a obě provozní plochy byly uvolněny do provozu. 

Děkujeme za trpělivost a spolupráci v průběhu oprav.