Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, v termínu od 11.7.2022 do 22.7.2022 bude probíhat oprava TWY A a APN GA, a to v rozsahu od brány č.10 až po budovu č.154. Ve stanoveném úseku bude platit, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a z důvodu ochrany pracovníků zhotovitele, přísný zákaz pohybu letadel se spuštěnou motorovou jednotkou a přísný zákaz provádění motorových...

Důležitá informace pro uživatele

Vážení uživatelé, dne 30.6. 2022 při ranní kontrole cca uprostřed RWY 33R zjištěn nález pružiny viz. příloha. Doporučujeme provést kontrolu letadel která létala dne 29.6.