Informace pro uživatele

Vážení uživatelé, 

s ohledem na avizovanou obnovu vodorovného značení letiště LKHK v měsíci srpnu, svoláváme jednání s uživateli letiště Hradec Králové ve věci etapizace prací a provozních opatření spojených s těmito pracemi. Termín setkání je stanoven na středu 10.8.2022 od 09:00 hod, budova č.69.