Důležitá informace

Vážení,

důvodu plánovaných údržbových a revizních prací na zařízení VN (mimo letiště HK), které podle níže uvedeného provede ČEZ Distribuce a.s. bude přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho odběrného místa v areálu letiště Hradec Králové: 

V úterý 27.09.2022 v době od 07:30 do 14:30 hod.

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat.

Kontaktní osoba: Ing. Dušan Šedaj, vedoucí střediska letiště, tel. 731 131 223.