Informace pro uživatele

Vážení uživatelé

předávám informaci, kterou jsme nyní obdrželi od správce areálu letiště Hradec Králové ve věci omezení vjezdu na letiště Hradec Králové v následujících dnech:

Vážení,

dovoluji si Vás Informovat o opatřeních a změnách v běžném dopravním režimu v areálu letiště HK  v souvislosti s natáčením celovečerního filmu AMERIKÁNKA.

Termín konání akce: 23.9 – 1.10.2022

Tato akce je pořádána s podporou Statutárního Města Hradec Králové.

Případné dotazy týkající se níže uvedených  informací. Kontaktní osoba p. M. Komárek [email protected] ; 725 928 576

V souvislosti s touto akcí budou platit v souladu s vydaným „Povolením k záboru veřejných prostranství“ některá omezení viz. přiložená mapka:

– Od  rána 26.9 bude probíhat výstavba externích kulis, které znemožní vjezd do areálu hlavní branou s výjimkou nájemců užívajících objekty e.č.1; 8,5 tj. vlevo od centrálního parkoviště.

 Rovněž bude zabrána velká část centrálního parkoviště zejména prostřední pruh tvořící spojnici mezi vchody do objektu e.č.3 a 4.

Tento režim bude platit s nočním přerušením až do skončení akce tj. 1.10 do večerních hodin

– vjezd a výjezd vozidly do areálu pro zaměstnance a nájemce usídlené na letišti bude možný  bočním vjezdem z ul. J. Černého od Ornstových jezírek.

Stejný režim bude sloužit i k vjezdu a výjezdu vozidel nákladní dopravy.

– tímto způsobem bude také zajištěn příjezd na kompostárnu a vozidel odtahové služby ISP. 

– výjezd z areálu bude dočasně umožněn kolem budovy č.8 (Jet-servis) na ul. J Černého za budovou ev.č. 5  

– pro pěší vstup by uvedená akce neměla představovat podstatné omezení.

– pořadatel zajistí dočasné dopravní značení. Prosím Vás o jeho respektování v zájmu plynulosti a bezproblémové dopravní obslužnosti areálu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti pěších návštěvníků akce dodržujte prosím max. rychlost v areálu 30 km/h

Důsledně prosím užívejte k parkování plochy označené jako parkoviště. Vozidla parkující na trávě a na místech, které nejsou označené DZ IP 11a Dopravní značka – Parkoviště

můžou být odtažena. Centrální parkoviště hned za vjezdem bude využívat pořadatel, náhradním parkovištěm pro nájemníky je plocha mezi objekty ev.č. 122 a 241.

 Důležité:

Prosím prokazatelně tuto informaci přeneste i na své partnery a podnájemce.  Předejde se tím zbytečným nedorozuměním a problémům!

 Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Ing. Dušan Šedaj
vedoucí střediska letiště
Technické služby Hradec Králové
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.    +420 495 221 487
Fax. . +420 495 402 655
GSM . +420 731 131 223