Setkání s uživateli

Vážení uživatelé, 

s ohledem na plánované akce na letišti Hradec Králové (akce Rock for People 2023, OSH 2023) a nutnost provedení údržby RWY 15L/33R (beton) a TWY A, a s tím související omezení provozu na těchto plochách, svoláváme na úterý 23.05.2023 od 10:00 hod setkání s uživateli. Místo setkání budova č. 69, kanceláře LSHK a.s. 

Žádáme uživatele, aby tomuto setkání věnovali pozornost, případně následně zaslané prezentaci.