Výroční ceny města Hradec Králové 2023 ocenily Open Skies for Handicapped

Město Hradec Králové slavnostně předalo výroční ceny za rok 2023. Hlavním bodem programu večera bylo udělení celkem sedmi cen, jejichž přidělení posuzují expertní komise a schvalují zastupitelé města. Jako první byla oceněna Událost roku Hradec Králové – charitativní akce Open Skies for Handicapped. Tato iniciativa si klade za cíl nabídnout lidem se zdravotním znevýhodněním nezapomenutelný zážitek z vyhlídkového letu, čímž přispívá k lepší inkluzi a podpoře komunity. Díky svému unikátnímu přístupu a pozitivnímu dopadu na komunitu si zasloužila toto prestižní ocenění.