Setkání s uživateli

Vážení uživatelé, 

informujeme Vás o dalším termínu setkání s uživateli letiště Hradec Králové, které se uskuteční v úterý 4. 6. 2024 od 13:00 hod na budově č. 69

Témata setkání: 

1.   Průběh příprav kulturních akcí na LKHK léto 2024. 

2.   Informace z letového provozu. 

3.   Informace manažera bezpečnosti. 

4.   Různé a diskuze.