Ornitologická zpráva na období od 1.6.2021 do 30.6.2021

    Ornitologická situace se pro letecký provoz na území ČR bude v průběhu měsíce zhoršovat hlavně v určitých oblastech, z důvodu plošných senosečí. Budou se zde kumulovat velká hejna špačků, vlaštovek, jiřiček, volavek, čápů a dravců z důvodu potravy. Většina ptáků v tomto období vyvádí mláďata, někteří  druhou i třetí populaci.  Jsou to převážně divocí holubi, špačci, vlaštovky, jiřičky, ale také dravci a vodní ptactvo. U vodních ploch vyvádí mladé většina vodního ptactva, které se bude převážně zdržovat v blízkosti těchto ploch. V okolí velkých měst je zvýšená koncentrace havranů a městských holubů. Vysoká aktivita ptáků je také v oblastech skládek odpadů, kde se shromažďují převážně racci, vrány, kavky, havrani.

Vnitřní OP

      V areálu letiště je zvýšená aktivita, špačků, skřivanů a vran,  z důvodu mulčování travnatých ploch. S postupem období se bude zvyšovat aktivita mladých dravců (poštolka, káně, moták). Stále jsou zde pravidelné a četné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka, Tyto přelety jsou převážně přes jižní práh dráhy ve výšce cca 50-80m, pokud je větrné počasí létají těsně nad dráhou. Stálý výskyt, zajíce bažanta a koroptve. V průběhu měsíce se bude sekat většina travnatých ploch, takže se aktivita ptactva zvýší, na což  bude upozorněno samostatnou ornitologickou výstrahou, z důvodu vysoké aktivity a pohybu zvěře. V objektu se pohybují 3 kusy srnčí zvěře, která pokud nebude rušena, zůstane ležet ve vyšších porostech.

Vnější OP:

    Stálá aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka z důvodu vysoké  potravní nabídky ve statku. V okolí letiště se objevují hejna špačků, čejek a divokých holubů.  Aktivita vodních ptáků na okolních písnících je nízká y důvodu hnízdění. V okolí letiště se bude  zvyšovat aktivita dravců, z důvodu vyvádění mláďat. Mláďata dravců, se začnou učit létat a jsou neopatrní.

Z důvodu zvýšené aktivity ptactva při senosečích, apeluji na zvýšenou obezřetnost ve vnitřním pásmu letiště Hradec Králové, ale i na celém území ČR.

Na změny či případně zvýšenou a neočekávanou aktivitu ptáků v okolí letiště, bude reagováno biologickou ochranou letiště a bude o tom vydána samostatná aktuální         ornitologická výstraha na webu LSHK a.s 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + 14 =